Yhtiökokoukset

Yhtiökokous on LeaseGreenin ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja siellä käsitellään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Yhtiökokousasiakirjat vuoden 2016 yhtiökouksesta lähtien pidetään nähtävillä LeaseGreenin verkkosivuilla.

Varsinainen yhtiökokous 2019

LeaseGreenin varsinainen yhtiökokous 2019 pidetään keskiviikkona 15.5.2019 klo 17:00 alkaen Helsingissä. Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan osallistumisesta yhtiökokoukseen Teemu Revolle (teemu.repo@leasegreen.com) 19.4.2019 mennessä.

Virallinen kokouskutsu, sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle, toimitetaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti erikseen viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu ja yhtiökokousmateriaalit julkaistaan myös yhtiön verkkosivuilla.

Yhtiön hallinnointisäännön mukaisesti, osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain nojalla kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta. Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan käsiteltäväksi ehdotetuista asioista Teemu Revolle (teemu.repo@leasegreen.com) 19.4.2019 mennessä.

Ylimääräinen yhtiökokous 2018

LeaseGreenin ylimääräinen yhtiökokous pidettiin torstaina 13.9.2018 Helsingissä.

YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2018 (PDF)

Varsinainen yhtiökokous 2018

LeaseGreenin varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 28.3.2018 Helsingissä.

LEASEGREENIN VUOSIKERTOMUS 2017 (PDF)
TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS 2017 (PDF)
YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
YHTIÖKOKOUSKUTSU 2018 (PDF)
Yhtiökokouksen pöytäkirja (PDF)

Varsinainen yhtiökokous 2017

LeaseGreenin varsinainen yhtiökokous 2017 pidettiin tiistaina 25.4.2017 Helsingissä.

VUOSIKERTOMUS 2016 (PDF)
TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS 2016 (PDF)
YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
YHTIÖKOKOUSKUTSU (PDF)
YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA (PDF)

Varsinainen yhtiökokous 2016

LeaseGreenin varsinainen yhtiökokous 2016 pidettiin torstaina 21.4.2016 Helsingissä.

VUOSIKERTOMUS 2015 (PDF)
TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS 2015 (PDF)
YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
YHTIÖKOKOUSKUTSU (PDF)
YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA (PDF)

Ota yhteyttä

Nimi

Sähköposti

Puhelin

Kirjoita viesti

Laskutusohje

LATAA TÄSTÄ

Yhteystiedot