LeaseGreen Group Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 28.3.2018 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Seppo Junnila, Kari Neilimo, Teuvo Rintamäki ja Rami Vuola. Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KPMG, joka on ilmoittanut LeaseGreenin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Nummen.

LeaseGreen Group on Suomessa ja Ruotsissa toimiva eurooppalainen energiapalveluyhtiö, joka parantaa suurten kiinteistöjen energiankäytön tehokkuutta, älykkyyttä ja vastuullisuutta. Konsernin liikevaihto kasvoi 21,2 miljoonaan euroon tilikaudella 1.1.–31.12.2017. LeaseGreenin yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei päättyneeltä tilikaudelta jaeta osinkoa. Yhtiön hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa puheenjohtajaksi valittiin uudelleen vuorineuvos Kari Neilimo.

LeaseGreen noudattaa vapaaehtoisesti 1.1.2016 voimaan astuneen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksia. LeaseGreenin hallitus on arvioinut, että hallituksen jäsenet Kari Neilimo, Rami Vuola ja Seppo Junnila ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista ja hallituksen jäsen Teuvo Rintamäki on riippumaton yhtiöstä.

LeaseGreenin perustajaosakkaat Tomi Mäkipelto ja Juho Rönni omistavat yhteensä noin 60 prosenttia yhtiön osakkeista. Loput osakkeet jakautuvat suomalaisten sijoitusyhtiöiden, henkilösijoittajien, hallituksen jäsenten ja toimivan johdon kesken.