Kuortaneen Urheiluopisto

Energiansäästö –23 % Investoinnin tuotto asiakkaalle 33 %
Elinkaarisäästöt 1 300 000 eur Hiilijalanjälki –2715 tn

Mitä tehtiin?
LeaseGreen modernisoi Kuortaneen Urheiluopiston päärakennuksen ja Kuortane-hallin talotekniset järjestelmät vuoden 2015 lopulla.

Mitä saavutettiin?
Pysyvästi pienempi energialasku. Parempi lämmönjako ja ilmanvaihto. Pienemmät CO2-päästöt.

 

”Rahaa on järjetöntä laskea turhaan taivaalle, sille on meillä muutakin käyttöä. Energiansäästön lisäksi olemme saaneet selvän parannuksen myös mukavuuteen. Sisätilojen olosuhteet ovat parantuneet. Olemme päässeet eteenpäin kaikilla rintamilla.”

Talousjohtaja Jaakko Niiranen
Kuortaneen Urheiluopisto

Energiankulutus kuriin ja entistä paremmat olosuhteet huippu-urheilijoille. Nämä tavoitteet nostettiin kärkeen, kun Kuortaneen Urheiluopiston kiinteistötekniikan modernisoinnin toteutus alkoi.

Urheiluopiston talousjohtajan Jaakko Niirasen mukaan tavoitteet on saavutettu tai ylitetty: lämmönjako ja ilmanvaihto toimivat selvästi paremmin kuin aikaisemmin, ja energialasku on yli viidenneksen pienempi, vaikka opiston tilojen käyttäjien määrä on kasvanut investointien valmistumisen jälkeen noin 10 prosenttia.

”Tämä on kova juttu meille”, Niiranen sanoo. ”Rahaa on järjetöntä laskea turhaan taivaalle, sille on meillä muutakin käyttöä. Energiansäästön lisäksi olemme saaneet selvän parannuksen myös mukavuuteen. Sisätilojen olosuhteet ovat parantuneet. Olemme päässeet eteenpäin kaikilla rintamilla.”

LeaseGreen modernisoi urheiluopiston päärakennuksen ja suuren Kuortane-hallin energiajärjestelmän vuoden 2015 lopulla. Vuoden 2016 aikana näiden kahden kiinteistön energialasku supistui 23 prosenttia lähtötasoon eli vuoteen 2014 verrattuna. Vertailu on lämpötilakorjattu eli siitä on eliminoitu eri vuosien ulkolämpötilojen vaikutus sekä energian hinnan muutokset.

Energiajärjestelmän modernisointi kattoi kiinteistöautomaation, ilmanvaihdon ja lämmönjaon uudistamisen. Toimitussopimukseen sisältyi myös rahoitus eli yhteistyö toteutettiin palvelusopimuksella.

Urheiluopiston kuukausimaksu on pienempi kuin investointien tuloksena syntynyt säästö. Talousjohtaja Niiranen sanoo, että palvelusopimus on ollut hyvä malli Kuortaneen Urheiluopistolle:

”Ilman sitä kynnys näiden erittäin järkevien investointien toteuttamiseen olisi ollut paljon korkeampi. Kokonaisuus oli nyt todella helppo meille. Meidän ei tarvinnut lähteä kokoamaan eri alojen asiantuntijoita ja koordinoimaan heidän työtään, vaan LeaseGreen otti vastuun kaikesta ja hoiti projektin valmiiksi. Olemme olleet todella tyytyväisiä, ja firma ansaitsee kiitoksen isoilla kirjaimilla.”

Vuoden 2017 aikana sama kehitys on jatkunut. Päärakennuksen lämmityslasku on peräti 36 prosenttia matalampi kuin ennen investointeja.

Kuortaneen Urheiluopistolla on erilaisia sisätiloja 3,5 hehtaaria. Urheiluopisto on jatkanut LeaseGreen-projektin valmistumisen jälkeen energiatehokkuustyötä vaihtamalla kiinteistöihin LED-valaisimia.

”Energiaa ei kannata säästää sammuttelemalla valoja tai tinkimällä lämpötiloista”, Niiranen huomauttaa. ”Fiksummat säästöt syntyvät siten, että kiinteistöön asennetaan nykyaikaista tekniikkaa, jota ohjataan oikein. Lämpö jaetaan tasaisesti ja ilmaa vaihdetaan tarpeen mukaan.”

Kaunialan sairaala

Energiansäästö –15 % Investoinnin tuotto asiakkaalle 22 %
Elinkaarisäästöt 1 400 000 eur Hiilijalanjälki –3390 tn

Mitä tehtiin?
LeaseGreen modernisoi Kaunialan sairaalan talotekniset järjestelmät vuoden 2015 lopulla.

Mitä saavutettiin?
Paremmat sisäilmaolosuhteet. Parempi ilmanvaihto ja lämmönjako. Pienemmät kustannukset ja CO2-päästöt.

Kauniala Sairaala Oy on entinen sotavammasairaala, jonka kiinteistöt ovat nykyisin Vantaan kaupungin omistuksessa.

 

”Olen tyytyväinen, olemme plussalla. Taloudellisesti saavutimme sen, mitä olin toivonut tai vähän enemmänkin.”

Toimitusjohtaja Mervi Ahlroth

Kaunialan Sairaala Oy

Kaunialan sairaalan ammattilaiset ovat tyytyväisiä. Kiinteistön olosuhteet ovat parantuneet ja energiakustannukset ovat supistuneet 15 prosenttia. Raha riittää paremmin siihen, mikä on kaikkein tärkeintä: asiakkaiden hyvinvointi.

”Tämä on erinomaisen hyvä tulos”, sanoo Kaunialan Sairaalan toimitusjohtaja Mervi Ahlroth. ”Antureiden tarjoama mittausdata kertoo, että sisäilman laatu on todella hyvä. Kiinteistön säädettävyys on parantunut selvästi, vaikka tiettyjen rakenteellisten syiden takia meillä on siinä tiettyjä rajoitteita.”

Kauniala Sairaala Oy on entinen sotavammasairaala, jonka kiinteistöt ovat nykyisin Vantaan kaupungin omistuksessa. Kaunialassa työskentelee lähes 300 hoitoalan ammattilaista, joiden vastuulla on yli 200:n pitkäaikaista hoitoa tai kuntoutusta tarvitsevan asiakkaan hyvinvointi. Heidän joukossaan on edelleen myös sotaveteraaneja.

LeaseGreen toteutti Kaunialaan laajan kiinteistötekniikan modernisoinnin vuonna 2015. Vuoden lopulla valmistuneessa projektissa uudistettiin kiinteistön automaatio, ilmanvaihto ja valaistus.

Suurin osa ilmanvaihtokoneista modernisoitiin ja niiden ohjaus muutettiin tarpeenmukaiseksi. Sairaalan tiloihin tuotiin LED-valaisintekniikkaa ja tunnistinohjauksia. Myös vedenkäyttöä tehostettiin.

Kaukolämmön ja sähkön kulutus kääntyi Kaunialassa selvään laskuun vuonna 2016, vaikka energian tarve kasvoi uuden päihdekuntoutusklinikan aloittaessa toimintansa alivuokralaisena samassa kiinteistössä.

LeaseGreen seuraa ja ohjaa Kaunialan energiajärjestelmää reaaliaikaisen etävalvonnan avulla. Järjestelmän tiedot osoittavat, että energiansäästö on osoittautunut alkuperäisiä arvioita suuremmaksi. Tuoreen ennusteen mukaan energiatehokkuuden parantaminen tarjoaa Kaunialan sairaalalle kaikkiaan 1,4 miljoonan euron säästöt LeaseGreenin toteuttaminen investointien elinkaaren aikana. Alkuperäinen arvio oli 0,9 miljoonaa euroa.

”Energiansäästö on arvokas asia, mutta se ei tietenkään saa mennä meillä asiakkaiden hyvinvoinnin edelle”, Mervi Ahlroth sanoo. ”Haluamme kunnioittaa myös ikäihmisille tärkeitä tottumuksia. Jos joku sanoo, että tuulettaisitteko huoneen ikkunan kautta, kyllä me sen teemme – mutta varsin nopeasti!”

Ahlrothin mukaan LeaseGreenin asiakaslupaus kokonaisvaltaisesta avaimet käteen –hankkeesta toteutui Kaunialassa hyvin:

”Olen tyytyväinen, olemme plussalla. Taloudellisesti saavutimme sen, mitä olin toivonut tai vähän enemmänkin. Ekologinen omatuntokin keveni.”

Iskun huonekalutehdas

Energiansäästö –41 % Investoinnin tuotto asiakkaalle 12 %
Elinkaarisäästöt 8–9 milj. eur Hiilijalanjälki –10 030 tn

Mitä tehtiin?
LeaseGreen uudisti Lahden huonekalutehtaan talotekniset järjestelmät vuoden 2015 lopulla.

Mitä saavutettiin?
Korkeampi energiatehokkuus ja parempi olosuhteiden hallinta. Pienemmät kustannukset ja CO2-päästöt.

 

”Näyttää siltä, että tavoitteet ylittyvät. Olemme löytäneet investointiprojektin aikana uusia mahdollisuuksia ja hyödyntäneet niitä hyvin. Huonekalutuotannon laatu paranee ja läpimenoaika lyhenee, kun prosessissa voidaan hallita ja käyttää lämpöä aiempaa täsmällisemmin.”

Talousjohtaja Asko Dahlbom

Isku-Yhtymä

Iskun huonekalutehdas nousee suurinvestointien jälkeen alan parhaiden eurooppalaisten tuotantolaitosten joukkoon. Tehtaan kilpailukykyä on viritetty huippukuntoon muun muassa kiinteistötekniikan modernisoinnilla, joka on yksi alan suurimmista hankkeista Suomessa.

Automaation uudistaminen, lämmityksen ja ilmanvaihdon osastoiminen sekä lämmön talteenoton rakentaminen ovat pienentäneet tehtaan kaukolämmön kulutusta yli 40 prosenttia.

Isku-Yhtymän talousjohtaja Asko Dahlbom arvioi, että säästö kohoaa yli 50 prosenttiin, kun uusi purunpoistojärjestelmä valmistuu. Se parantaa myös työympäristön sisäilman ja tuotannon laatua.

”Näyttää siltä, että tavoitteet ylittyvät”, Dahlbom sanoo. ”Olemme löytäneet investointiprojektin aikana uusia mahdollisuuksia ja hyödyntäneet niitä hyvin. Huonekalutuotannon laatu paranee ja läpimenoaika lyhenee, kun prosessissa voidaan hallita ja käyttää lämpöä aiempaa täsmällisemmin.”

Iskun Lahden-tehdas on rakennettu vuonna 1970. Tehtaan pinta-ala on 55 000 m2. Nyt toteutetut investoinnit tarkoittavat sitä, että seinien sisällä lähes kaikki laitetaan uusiksi. Tehtaan energiajärjestelmän uudisti LeaseGreen avaimet käteen –hankkeena. Mittaustulokset viittaavat siihen, että Isku saavuttaa paremman energiatehokkuuden avulla 8–9 miljoonan euron elinkaarisäästöt.

Talousjohtaja Dahlbom kiittää LeaseGreenin projektinjohtoa ja insinöörejä älykkäästä suunnittelusta ja aktiivisesta toiminnasta. Dahlbomin mukaan LeaseGreenin suunnittelijat ovat osanneet asettua hyvin asiakkaan asemaan ja teollisen toiminnan arkeen. Suunnitelmat ovat olleet selkeitä ja realistisia ratkaisuja.

”Hokkuspokkuslupauksia ei ole tehty. Kaikkea ei ole laitettu uusiksi, vaan sieltä on löytynyt ratkaisuja, joissa hyödynnetään käyttökelpoisia ja kunnostettavia järjestelmän osa-alueita. LeaseGreen on toiminut proaktiivisesti, laittamalla oikeita toimenpiteitä oikeaan järjestykseen, eikä asiakasta ole kuormitettu tarpeettomasti. Työ on viety läpi niin kuin sovittiin. Katse on ollut koko ajan eteenpäin.”

Dahlbom kannustaa suomalaisen teollisuuden johtajia kunnianhimoiseen kilpailukyvyn kehittämiseen.

”Meidänkin esimerkki osoittaa, että asettamalla tavoitetaso riittävän korkealle voidaan tehdä investointeja, jotka parantavat kilpailukykyä ja nostavat tuotannon uudelle laatutasolle. Vanha toimintatapa pitää uskaltaa kyseenalaistaa riittävän isossa mittakaavassa. Sillä tavalla saadaan ihan erilaisia tuloksia kuin juustohöylämenetelmällä.”

Iskun ja LeaseGreenin yhteistyö jatkuu parhaillaan Lahden ammattikorkeakoulun uudella kampuksella, joka on Iskun entinen tehdaskiinteistö. Se saneerataan täydellisesti. LeaseGreenin vastuulla on LAMKin uuden kampuksen automaatio-, ilmanvaihto-, lämmitys- ja viilennysratkaisut sekä aurinkosähköjärjestelmä.

”Energiatehokkuuden ja elinkaariajattelun hyödyntäminen on vastuullista liiketoimintaa parhaimmillaan”, Asko Dahlbom sanoo.

Liesikujan liikekeskus

Energiansäästö –29 % Investoinnin tuotto asiakkaalle 12 %
Elinkaarisäästöt 500 000 eur Hiilijalanjälki –1065 tn

Mitä tehtiin?
LeaseGreen modernisoi Liesikujan liikekeskuksen talotekniset järjestelmät vuonna 2015. Uuden järjestelmän ohjaus kytkettiin LeaseGreenin älykkääseen etävalvontajärjestelmään.

Mitä saavutettiin?
Parempi ilmanvaihdon ja lämmönjaon hallinta. Pienemmät energiakulut ja CO2-päästöt.

 

Vantaan Myyrmäessä sijaitsevassa Liesikujan liikekeskuksessa toimii mm. kuntosali, hammaslääkäriasema ja Vantaan seurakunnan kappeli.

 

 

”LeaseGreenin suunnittelu ja toteutus toimii hyvin vastuullisesti. Sen mitä he ovat luvanneet, sen he ovat myös hyvin hoitaneet. Heidän yrityskulttuuristaan puuttuu täysin asiakkaan pompottelu, joka on kiinteistöalalla valitettavan yleistä.”

 

Kiinteistöpäällikkö, partneri Veli-Matti Kotipelto

Liesikujan liikekeskuksen tekniikka oli tullut tiensä päähän. Vantaan Myyrmäessä sijaitsevan kiinteistön ilmanvaihto, lämmönjako ja valaistus uudistettiin, mutta nopeasti kävi ilmi, että projekti olisi poikkeuksellisen haastava. Työtä piti tehdä paljon ennen kuin talon olosuhteet saatiin optimaaliseen kuntoon.

”Vanhojen rakennusten uudistamisessa tulee usein yllätyksiä ja niin kävi tässäkin tapauksessa”, sanoo Veli-Matti Kotipelto, rakennusta hallinnoivan Trevian Asset Managementin kiinteistöpäällikkö ja partneri.

”Lämmönjaon säätäminen kuntoon kesti kauemmin kuin olimme arvioineet, mutta hankalan alun jälkeen asiat ovat rullanneet oikein hyvin. Siitä kiitos LeaseGreenin tiimille, joka on toiminut aktiivisesti ja ratkaisuhenkisesti. Tämän projektin myötä talon olosuhteet ovat parantuneet varmasti.”

Liesikujan liikekeskuksessa toimii mm. kuntosali, hammaslääkäriasema ja Vantaan seurakunnan kappeli. LeaseGreen toteutti kiinteistössä vaativan modernisointiprojektin vuonna 2015. Talon energialasku on pudonnut investointien valmistumisen jälkeen 29 prosenttia projektia edeltäneestä tasosta, kun luvut muutetaan vertailukelpoisiksi eliminoimalla niistä ulkolämpötilojen ja energian hinnan muutokset.

”LeaseGreenin suunnittelu ja toteutus toimii hyvin vastuullisesti”, Veli-Matti Kotipelto sanoo.

”Sen mitä he ovat luvanneet, sen he ovat myös hyvin hoitaneet. Heidän yrityskulttuuristaan puuttuu täysin asiakkaan pompottelu, joka on kiinteistöalalla valitettavan yleistä. Siellä sanotaan liian herkästi, että ei tämä asia kuulu minulle vaan jollekin toiselle, jonka pitää se ratkaista.”

Kotipellon mukaan LeaseGreenin kokonaisvastuun malli on vaivaton vaihtoehto asiakkaalle:

”Tämä on turvallinen tapa toteutukseen. Tässä tietää, mitä tilaa ja saa sen, mitä oli tilannut. Emme ole joutuneet kertaakaan kinaamaan, ja ilmapiiri on ollut hyvä kaikissa tilanteissa. Olemme voineet keskittyä työssä oikeisiin asioihin.”

LeaseGreen seuraa päivittäin Liesikujan olosuhteita etävalvonnan kautta. Tämä tarjoaa mahdollisuuden tekniikan optimointiin investointien valmistumisen jälkeen. Kotipelto myöntää, että asiantuntijoiden suorittama etävalvonta ja ohjaus on erittäin arvokas asia Trevianille.

”Lopputulos on varmasti paras mahdollinen, kun valvonnan tekee asiantuntija, joka on ollut rakentamassa järjestelmää ja tuntee sen toiminnan. Nykyaikaiset järjestelmät ovat niin monimutkaisia, että perinteisin menetelmin hoidettu säätö vaarantaa järjestelmän optimaalisen toiminnan. Tavoitteena olleet energiansäästöt saatetaan silloin menettää.”

Kutomo Business Park

Energiansäästö –30 % Investoinnin tuotto asiakkaalle 19 %
Elinkaarisäästöt 3 400 000 eur Hiilijalanjälki –7425 tn

Mitä tehtiin?
Laaja kiinteistötekniikan modernisointi valmistui vuoden 2016 tammikuussa. Uudistetun energiajärjestelmän ohjaus kytkettiin LeaseGreenin älykkääseen etävalvontaan.

Mitä saavutettiin?
Entistä parempi työympäristö kiinteistön käyttäjille. Tuntuva pudotus energiakustannuksiin ja korjausvelkaan kiinteistön omistajalle.

 

Kutomo Business Parkin kaukolämpölaskusta on sulanut lähes 50 prosenttia ja sähkölaskustakin merkittävä siivu.

 

 

”Säästämme joka kuukausi enemmän rahaa kuin maksamme LeaseGreenille kuukausimaksua. Tässä projektissa on erinomainen kannattavuuden ja riskin suhde.”

Kiinteistöpäällikkö Matti Autere

Etera

Kutomo Business Parkin tapauksessa kävi niin kuin vaativissa kiinteistöjen energiatehokkuusprojekteissa usein käy: työn edetessä eteen avautuu tilaisuuksia, joita ei osattu projektin alkuvaiheessa tunnistaa. Jos näihin mahdollisuuksiin tartutaan, projektin tulokset saattavat osoittautua alkuperäistä arviota myönteisemmiksi.

Helsingin Pitäjänmäellä sijaitsevan Kutomo Business Parkin energiakustannukset ovat pudonneet peräti 30 prosenttia parissa vuodessa. Suuren kiinteistön kaukolämpölaskusta on sulanut lähes 50 prosenttia ja sähkölaskustakin merkittävä siivu. Myös talon olosuhteet ovat parantuneet. Työympäristönä se on entistäkin parempi.

Kutomotien yrityspuisto muodostuu kahdesta kiinteistöstä, joiden pinta-ala on yhteensä 26 000 m2. Kiinteistöissä työskentelee mm. ElisanMonetan ja useiden teknologiayritysten henkilöstöä.

Kutomo Business Parkin modernisoinnin toteuttanut LeaseGreen laskee, että investointi tarjoaa kiinteistön omistavalle Eteralle 19 prosentin tuoton. Elinkaarisäästöt kohoavat 3,4 miljoonaan euroon, selvästi aiempia ennusteita suuremmiksi. Projekti toteutettiin LeaseGreenin palvelusopimuksella, joka perustuu kuukausimaksuun.

”Säästämme joka kuukausi enemmän rahaa kuin maksamme LeaseGreenille kuukausimaksua”, Eteran kiinteistöpäällikkö Matti Autere sanoo.

”Kutomon kaukolämpölasku näyttää jopa puolittuvan. Tässä projektissa on erinomainen kannattavuuden ja riskin suhde.”

Autereen mukaan LeaseGreenin palvelumalli on erinomainen ratkaisu kiinteistön omistajalle, koska se vähentää korjausvelkaa mutta ei sido omistajan pääomaa. Energiankulutuksen vähentäminen sopii hyvin myös eläkeyhtiölle tärkeän vastuullisen sijoittamisen tarpeisiin.

Kutomoon toteutettiin energiasaneerauksen aikana useita satoja yksittäisiä toimenpiteitä. Suurin osa niistä tehtiin kiinteistön teknisissä tiloissa ja sellaisina ajankohtina, jotka minimoivat vuokralaisille aiheutetun häiriön. Hankkeessa mukana ollut tekninen manageri Jan Trygg sanoo, että tämä tavoite onnistui LeaseGreenin tiimiltä hyvin:

”Toteutus ei häirinnyt vuokralaisia, ja talossa työskentelevien ihmisten olosuhteet paranivat. Ilmanvaihto ja lämmönjako toimivat aiempaa paremmin, ja myös valaistuksen teho parani.”