LeaseGreenin asiakastyytyväisyys säilyi korkealla tasolla vuonna 2017. Yhdeksän kymmenestä asiakkaastamme ajattelee, että yhteistyö edistää hyvin heidän liiketaloudellisten tavoitteidensa toteutumista.