Styrelsen

Ordförande Pekka Eloholma
Teuvo Rintamäki
Alexander Tallberg
Rami Vuola

Värdegrunden styr verksamheten

Begreppet företagsansvar innebär för LeaseGreen ett ansvarsfullt handlande såväl ur ett samhälleligt och ekonomiskt som ett miljömässigt perspektiv. LeaseGreens kvalitets-, miljö-, arbetshälsovårds- och säkerhetskodex är certifierade och företaget följer de börsnoterade finländska bolagens förvaltningskod från och med år 2016.