Projekt

Projektchef Urban Mårtensson
+46 76 146 64 66
urban.martensson@leasegreen.com

Specialkompetens

 • Ledning
 • Kvalitetsövervakning
 • Projekthantering och genomförande

Urban Mårtensson har erfarenhet av både små- och storskaliga projekt inom energieffektivisering och hållbarhet, både som beställare och leverantör. Han anser att ett lyckat projekt bygger till stor del på kommunikation mellan inblandade parter. Det är därav avgörande att kommunikationen inom projektet är tydlig för att projektet ska lyckas.

Projektchef Sebastian Öhman
+46 70 241 8043
sebastian.ohman@leasegreen.com

Specialkompetens

 • Projekthantering och genomförande
 • Energieffektivisering
 • Kostnadseffektivitet

Sebastian Öhman fokuserar på projektledning och kundrelationer i Sverige. Sebastian är civilingenjör med inriktning på produktionsekonomi och energiteknik. Han har tidigare jobbat med energiplanering och montageledning för det finländska konsultföretaget Pöyry inom industrisegmentet.

Projektchef Tomas Törnblom
+358 50 302 6876
tomas.tornblom@leasegreen.fi

Specialkompetens

 • Inomhusluft
 • Värmepumpar och förnybar energi
 • Energieffektivisering

Tomas Törnblom har jobbat i nästan tio år med energiplanering. Tomas har erfarenhet av energiplanering i såväl höghus som krävande saneringsobjekt som till exempel Helsingfors stadsteater. Han har också en gedigen erfarenhet av planering och simulering av inomhusluft samt planering av förnybara energilösningar.

Projektchef Tero Ritari
+358 44 558 9384
tero.ritari@leasegreen.fi

Specialkompetens

 • Automation och IoT-kontroll
 • Energieffektivisering
 • Projekthantering

Tero Ritari är diplomingenjör inom automation och systemteknik. Tero behärskar fastighetsteknikens processer, gränssnitt och innovationer. Tero är övertygad om att fastighetstekniken kommer att kopplas till sakernas internet (IoT) och att enskilda fastigheters energiproduktion blir allt vanligare.

LeaseGreen moderniserade Kuortanehallen och huvudbyggnaden vid Kuortane Idrottsinstitut

År 2016 hade energiräkningen för dessa två fastigheter sjunkit med 23 procent från utgångsläget, det vill säga i jämförelse med året 2014.

Läs mera