Projekt

Direktör Simo Nurmi, projektering
+358 44 098 0436

Specialkompetens

 • Fastigheters egen energiproduktion
 • Värmepumpar
 • Lagring av energi

Simo Nurmi utvecklar lösningar för LeaseGreens energiproduktion i enskilda fastigheter samt planerar och stöder genomförandet av projekt. Teknologiedoktorn har en passionerad inställning till flerdimensionella lösningssimuleringar och redovisning. Simo har tidigare jobbat på EneOpti och Metso Paper.

Projektchef Tomas Törnblom
+358 50 302 6876

Specialkompetens

 • Inomhusluft
 • Värmepumpar och förnybar energi
 • Energieffektivisering

Tomas Törnblom har jobbat i nästan tio år med energiplanering. Tomas har erfarenhet av energiplanering i såväl höghus som krävande saneringsobjekt i stil med Helsingfors stadsteater. Han har också en gedigen erfarenhet av planering och simulering av inomhusluft samt planering av förnybara energilösningar.

Direktör Jussi Toivonen, projektledning
+358 50 560 8434

Specialkompetens

 • Projekthantering och förverkligande
 • Kvalitetsövervakning
 • Ledning

I ett bra projekt behövs konsekvent beslutsfattande, kunskap om människorelationer och kunnande. Det säger Jussi Toivonen. Tack vare sin utbildning (ingenjör i kraftverksteknik) och sin erfarenhet (SRV, SOK och Pöyry) har han insikt i affärs- och kontorsfastigheter och i elsidans risker och lösningar.

Projektchef Tero Ritari
+358 44 558 9384

Specialkompetens

 • Automation och IoT-kontroll
 • Energieffektivisering
 • Projekthantering

Tero Ritari är diplomingenjör inom automation och systemteknik. Tero behärskar fastighetsteknikens processer, gränssnitt och innovationer. Tero är övertygad om att fastighetstekniken kommer att kopplas till sakernas internet (IoT) och att enskilda fastigheters energiproduktion blir allt vanligare.

Projektgruppens e-postadresser
förnamn.efternamn@leasegreen.fi
Arbetsansökningar och andra förfrågningar
+46 70 25 25 766
info_sverige@leasegreen.se

LeaseGreen moderniserade Kuortanehallen och huvudbyggnaden vid Kuortane Idrottsinstitut

År 2016 hade energiräkningen för dessa två fastigheter sjunkit med 23 procent från utgångsläget, det vill säga i jämförelse med året 2014.

Läs mera