Projekt

Projektchef Urban Mårtensson
+46 76 146 64 66

Specialkompetens

 • Ledning
 • Kvalitetsövervakning
 • Projekthantering och genomförande

Urban Mårtensson har erfarenhet av både små- och storskaliga projekt inom energieffektivisering och hållbarhet, både som beställare och leverantör. Han anser att ett lyckat projekt bygger till stor del på kommunikation mellan inblandade parter. Det är därav avgörande att kommunikationen inom projektet är tydlig för att projektet ska lyckas.

Projektchef Sebastian Öhman
+46 70 241 8043

Specialkompetens

 • Projekthantering och genomförande
 • Energieffektivisering
 • Kostnadseffektivitet

Sebastian Öhman fokuserar på projektledning och kundrelationer i Sverige. Sebastian är civilingenjör med inriktning på produktionsekonomi och energiteknik. Han har tidigare jobbat med energiplanering och montageledning för det finländska konsultföretaget Pöyry inom industrisegmentet.

Energispecialist Christina Cui
+46 76 525 5355

Specialkompetens

 • Energieffektivisering och simulering
 • Kostnadseffektivitet
 • Projekthantering

Christina fokuserar på energieffektivisering och kostnadseffektiva lösningar för våra projekt i Sverige. Med sin Teknologie magisterexamen har hon en passionerad inställning till flerdimensionella lösningssimuleringar och redovisning. Tidigare har hon jobbat med energiplanering och ledning bla. på konsultföretaget Ramböll.

Direktör Simo Nurmi, projektering
+358 44 098 0436

Specialkompetens

 • Fastigheternas egen energiproduktion
 • Värmepumpar
 • Lagring av energi

Simo Nurmi utvecklar lösningar för LeaseGreens energiproduktion i enskilda fastigheter samt planerar och stöder genomförandet av projekt. Teknologiedoktorn har en passionerad inställning till flerdimensionella lösningssimuleringar och redovisning. Simo har tidigare jobbat på EneOpti och Metso Paper.

Projektchef Tomas Törnblom
+358 50 302 6876

Specialkompetens

 • Inomhusluft
 • Värmepumpar och förnybar energi
 • Energieffektivisering

Tomas Törnblom har jobbat i nästan tio år med energiplanering. Tomas har erfarenhet av energiplanering i såväl höghus som krävande saneringsobjekt som till exempel Helsingfors stadsteater. Han har också en gedigen erfarenhet av planering och simulering av inomhusluft samt planering av förnybara energilösningar.

Direktör Jussi Toivonen, projektledning
+358 50 560 8434

Specialkompetens

 • Ledning
 • Kvalitetsövervakning
 • Projekthantering och genomförande

I ett bra projekt behövs ett konsekvent beslutsfattande, kunskap om mänskliga relationer och kunnande, säger Jussi Toivonen. Tack vare sin utbildning (ingenjör i kraftverksteknik) och sin erfarenhet (SRV, SOK och Pöyry) har han insikt i affärs- och kontorsfastigheter och i elinstallationssidans risker och lösningar.

Projektchef Tero Ritari
+358 44 558 9384

Specialkompetens

 • Automation och IoT-kontroll
 • Energieffektivisering
 • Projekthantering

Tero Ritari är diplomingenjör inom automation och systemteknik. Tero behärskar fastighetsteknikens processer, gränssnitt och innovationer. Tero är övertygad om att fastighetstekniken kommer att kopplas till sakernas internet (IoT) och att enskilda fastigheters energiproduktion blir allt vanligare.

Projektgruppens e-postadresser
förnamn.efternamn@leasegreen.fi
Platsansökningar och andra förfrågningar
+46 70 25 25 766
info_sverige@leasegreen.se

LeaseGreen moderniserade Kuortanehallen och huvudbyggnaden vid Kuortane Idrottsinstitut

År 2016 hade energiräkningen för dessa två fastigheter sjunkit med 23 procent från utgångsläget, det vill säga i jämförelse med året 2014.

Läs mera