Försäljning

Andreas Lundmark, Marknad och Kommunikation
072 744 44 14
andreas.lundmark@leasegreen.com
Patrik Malm, Försäljningschef
076 141 84 76
patrik.malm@leasegreen.com
Jan Ström, Verkställande direktör
070 252 57 66
jan.strom@leasegreen.com

Specialkompetens

  • Fastighetsförädling
  • Servicemodeller
  • Kostnadseffektivitet
Joacim Hindersson, Director Business Development International Affairs
076 796 64 66
joacim.hindersson@leasegreen.com

Specialkompetens

  • Öka fastigheternas värde
  • Serviceaffärsverksamhet
  • Ledning
Generella förfrågningar
08-220 023
info_sverige@leasegreen.se