Försäljning

Customer Relationship Manager Jan Ström
+46 702 525 766
jan.strom@leasegreen.com

Specialkompetens

  • Fastighetsförädling
  • Servicemodeller
  • Kostnadseffektivitet

Jan Ström ansvarar för LeaseGreens kundrelationer och försäljning i Sverige. Jan har över 15 års erfarenhet från fastighetsbranschen och har lång erfarenhet från värdeskapande försäljning. Han har haft säljledande befattningar bl.a. hos Siemens, Caverion och Fastighetsägarna Service. Jan sitter även i styrelserna för Ifma Sverige samt för Fastighetsentreprenörerna.

Direktör Joacim Hindersson, Sverige och utveckling
joacim.hindersson@leasegreen.com

Specialkompetens

  • Öka fastigheternas värde
  • Serviceaffärsverksamhet
  • Ledning

Joacim Hindersson ansvarar för LeaseGreens kundrelationer och försäljning i Sverige. Joacim har tidigare varit med om att utveckla Caverion i bland annat Sverige och Norge. Han har tidigare jobbat som teknologi- och utvecklingsdirektör på YIT Fastighetsteknik och på Caverion.

Direktör Sampsa Ratia, internationalisering
sampsa.ratia@leasegreen.com

Specialkompetens

  • Fastighetsförädling och värdering
  • Ledning
  • Serviceaffärsverksamhet

Sampsa Ratia utvecklar LeaseGreens internationella affärsverksamhet, med den svenska marknaden som högsta prioritet. Ratia är ekonomie magister i internationell affärsverksamhet. Han har innehaft ledande positioner i Corbel, Aberdeen Asset Management och Kapiteeli.