Ledningsgruppen

Tomi Mäkipelto, VD Leasegreen Finland och LeaseGreen Group
+358 50 370 4092

Specialkompetens

  • Öka fastigheternas värde
  • Energieffektivisering
  • Förnybar energi

Tomi Mäkipelto ansvarar för LeaseGreens strategi, kundrelationer, verksamhetens kvalitet och utveckling. Tomi har tidigare jobbat som utvecklingsdirektör på det finska börsbolaget Caverion, som direktör för energiaffärsverksamheter på YIT och som utvecklingsdirektör på EPV Energi.

Jan Ström, Managing Director Sverige
+46 702 525 766
jan.strom@leasegreen.com

Specialkompetens

  • Fastighetsförädling
  • Servicemodeller
  • Kostnadseffektivitet

Jan Ström är managing director för LeaseGreen Sverige. Jan har över 15 års erfarenhet från fastighetsbranschen och har lång erfarenhet från värdeskapande försäljning. Han har haft säljledande befattningar bl.a. hos Siemens, Caverion och Fastighetsägarna Service. Jan sitter även i styrelserna för Ifma Sverige samt för Fastighetsentreprenörerna.

Joacim Hindersson, Director Business Development Interantional Affairs
+46 76 796 64 66
joacim.hindersson@leasegreen.com

Specialkompetens

  • Öka fastigheternas värde
  • Serviceaffärsverksamhet
  • Ledning

Joacim ansvarar för att utveckla LeaseGreens tjänster mellan Sverige och Finland, samt de interna processerna inom koncernen. Joacim har en bakgrund som teknologi- och utvecklingsdirektör på YIT Fastighetsteknik och Caverion, där han också var med och utvecklade företagets erbjudande i Sverige och Norge.

Kunder och anställda ger LeaseGreen toppbetyg

Nio av tio kunder är nöjda med LeaseGreen och anser att energiservicebolagets tjänster har hållit en hög nivå under 2017.

Läs mera