Ledningsgruppen

Verkställande direktör Tomi Mäkipelto
+358 50 370 4092

Specialkompetens

 • Öka fastigheternas värde
 • Energieffektivisering
 • Förnybar energi

Tomi Mäkipelto ansvarar för LeaseGreens strategi, kundrelationer, verksamhetens kvalitet och utveckling. Tomi har tidigare jobbat som utvecklingsdirektör på det finska börsbolaget Caverion, som direktör för energiaffärsverksamheter på YIT och som utvecklingsdirektör på EPV Energi.

Ekonomi- och finansdirektör Juho Rönni
+358 40 824 8780

Specialkompetens

 • Finansiering och ekonomi
 • Kapitalmarknader och investerarrelationer

Juho Rönni ansvarar för LeaseGreens ekonomi och förvaltning, men även för koncernens finansiering. Till Juhos tidigare karriär hör åren som investeringsbankir på Goldman Sachs i London och som chef med ansvar för finansiering och investerarrelationer på gruvbolaget Talvivaara.

Direktör Essi Boije af Gennäs, planering och energieffektivisering
+358 50 469 5494

Specialkompetens

 • Energieffektivisering
 • Projekthantering
 • Ledning

Essi Boije af Gennäs leder LeaseGreens energieffektiveringsteam. Essi har tidigare bland annat jobbat som gruppchef på Siemens Ab och det projekt hon genomförde i Sello köpcentrum i Esbo belönades med ett diplom i European Energy Service Award -tävlingen år 2010.

Direktör Jere Kilpi, försäljning och kundrelationer
+358 40 451 3976

Specialkompetens

 • Fastighetsförädling
 • Servicemodeller
 • Kostnadseffektivitet

Direktör Jere Kilpi ansvarar för LeaseGreens kundrelationer och försäljning. Jere ser till att kundens intresse förverkligas optimalt i alla LeaseGreens energieffektiveringsprojekt. Bland hans tidigare erfarenheter återfinns direktörsposten i Ovenia och chefsansvar i Lindström Invest.

Direktör Simo Nurmi, projektering
+358 44 098 0436

Specialkompetens

 • Fastigheternas egen energiproduktion
 • Värmepumpar
 • Lagring av energi

Simo Nurmi utvecklar lösningar för LeaseGreens energiproduktion i enskilda fastigheter samt planerar och stöder genomförandet av projekt. Teknologiedoktorn har en passionerad inställning till flerdimensionella lösningssimuleringar och redovisning.

Direktör Jussi Toivonen, projektledning
+358 50 560 8434

Specialkompetens

 • Projekthantering och förverkligande
 • Kvalitetsövervakning
 • Ledning

I ett bra projekt behövs konsekvent beslutsfattande, kunskap om mänskliga relationer och kunnande, säger Jussi Toivonen. Tack vare sin utbildning (ingenjör i kraftverksteknik) och sin erfarenhet (SRV, SOK och Pöyry) har han insikt i affärs- och kontorsfastigheter och i elinstallationssidans risker och lösningar.

Direktör Ari Taiponen, livscykeltjänster och kvalitet
+358 50 410 9917

Specialkompetens

 • Projekthantering
 • Automation och IoT-kontroll
 • Ledning

Ari Taiponen har specialiserat sig på stora och tekniskt krävande investeringar i fastighetsteknik, som maximerar fastighetens livscykelbesparingar och ägarvärdet. Till hans meritförteckning hör elektrifieringen av ringjärnvägen som förenar Helsingfors centrum med Helsingfors-Vanda flygplats.

Direktör Sampsa Ratia, internationalisering
+358 40 564 4456

Specialkompetens

 • Fastighetsförädling och värdering
 • Ledning
 • Serviceaffärsverksamhet

Sampsa Ratia utvecklar LeaseGreens
internationella affärsverksamhet, med den
svenska marknaden som högsta prioritet. Ratia är ekonomie magister i internationell affärsverksamhet. Han har innehaft ledande positioner i Corbel, Aberdeen Asset Management och Kapiteeli.

Direktör Teemu Repo, ekonomi och förvaltning
+358 40 550 4575

Specialkompetens

 • Ekonomiförvaltning
 • Fastighetsvärdering
 • Bokföring och beskattning

Teemu Repo kan fastighetsbranschens bokföring, bokslutspraxis och beskattning. Ekonomiexperten, som tidigare jobbat på bland annat Sponda och Talvivaara, hjälper LeaseGreens kunder att utreda hur optimeringen av energianvändningen påverkar fastigheternas värde.

Kommunikationsdirektör Terho Puustinen
+358 400 466 455

Specialkompetens

 • Marknadskommunikation och innehåll
 • Projekthantering
 • Ledning

Terho Puustinen är en erfaren expert inom kommunikation. Han ansvarar för att LeaseGreen kommunicerar tydligt i alla kanaler. Terho har tidigare varit chefredaktör för ekonomitidskriften Tekniikka&Talous och han är även känd som författare av företagslitteratur.

Kunder och anställda ger LeaseGreen toppbetyg

Nio av tio kunder är nöjda med LeaseGreen och anser att energiservicebolagets tjänster har hållit en hög nivå under 2017.

Läs mera