Stackelberg & Co etablerar sig på den svenska marknaden och inleder samtidigt ett samarbete med LeaseGreen kring energifrågor. I partnerskapet ansvarar LeaseGreen för att planera och säkerställa energieffektiva byggnader, och att förbereda fastigheterna för morgondagens teknik.

”Energieffektivisering är bland de viktigaste frågorna vi arbetar med just nu. Det blir lätt floskler när alla pratar om hållbarhet utan att egentligen veta vad det betyder i praktiken. Därför är det riktigt roligt att vi nu tillsammans med LeaseGreen tar fram en smart och seriös strategi. En hållbarhetsplan där åtgärderna tar sikte på framtiden”, säger Johan Stackelberg, grundare Stackelberg & Co.

I juni förvärvade Stackelberg & Co, tillsammans med Laterre Fastigheter, en fastighet i centrala Stockholm. Huset är byggt 1792 och har sedan 1870 fungerat som ett ungdomsboende. Inom fyra år ska fastigheten renoveras, anpassas till bostäder och sedan säljas som bostadsrätter. Inför det större ombyggnadsprojektet ingår LeaseGreen i ett projektteam med ägarna och arkitekten Andreas Martin-Löf, där LeaseGreens roll är att designa fastighetens tekniska installationer. LeaseGreen har omedelbart påbörjat arbetet med att minska fastighetens energiförbrukning.

”Hur tar vi en fastighet från 1700-talet in i framtiden? Det är ett utmanande och roligt projekt. Vår ambition är att arbeta med äldre fastigheter och anpassa dem till morgondagens teknik och moderna lösningar. Samtidigt måste det vi gör vara hållbart”, säger Johan Stackelberg, Stackelberg & Co.

”Genom att se över och effektivisera energianvändningen i fastigheter finns mycket att vinna. Att göra kloka investeringar tidigt gynnar sedan den bostadsrättsföreningen som tar över”, säger Jan Ström, Customer Relationship Manager på LeaseGreen.

Flera projekt är på gång för Stackelberg & Co. De har bland annat, tillsammans med Laterre Fastigheter, fått del av markanvisning i Slakthusområdet. Även i det projektet är LeaseGreen rådgivande i energifrågor och i planeringen för att bygga hållbart.

”Vi är mycket glada att få följa med Stackelberg & Co på den här resan. Vi ser stora möjligheter att säkerställa framtidens hållbara energianvändning genom att planera och förbereda byggnader för exempelvis bergvärme eller andra förnyelsebara energikällor”, säger Jan Ström, LeaseGreen.

Stackelberg & Co förvärvar och förädlar fastigheter. Som bostadsutvecklare har de tidigare arbetat med projekt i bland annat London och Mallorca. De investerar framförallt i äldre hus som moderniseras och anpassas till framtidens teknik.