Säteriportens renoverade businesscampus lockar teknologiföretag till Esbo utanför Helsingfors.

Säteriportens campus, som tömdes i samband med Nokias strukturomvandling, gör nu en stark comeback på marknaden för kontorsfastigheter i Storhelsingfors.

Det genomgående temat för Säteriportens nya koncept är de anställdas välbefinnande och trivsel.

Fastigheternas inomhusluft, belysning, akustik och gemensamma utrymmen spelar en betydande roll. Branschens ledande bolag LeaseGreen ansvarar för moderniseringen av fastighetstekniken.

Säteriporten, som består av fem byggnader, stod klar år 2001. Komplexet som behövdes för produktutvecklingen inom Nokias nätverksdivision har en totalareal om 35 000 kvm. Fastigheten ligger i Alberga i Esbo där Ring I möter Åboleden. Nokia tömde byggnaden när verksamheten i Esbo koncentrerades till Karaportens campus. Fastigheten ägs av en fond som förvaltas av svenska Nordika.

Nordika köpte Säteriporten som ett fastighetsutvecklingsobjekt när man fick vetskap om Nokias flyttplaner. Trevian Asset Management, som förvaltar Säteriporten, är just nu i färd med att förverkliga fastighetens investeringsprogram. Dess värde uppgår till hundratals miljoner kronor.

”Säteriporten är ett massivt fastighetsutvecklingsobjekt”, säger direktör Antti Venermo på Trevian.

”Vår målsättning är att Säteriporten blir Finlands mest tilltalande businesscampus och vi är redan på god väg. Vi började marknadsföra objektet i slutet av förra året och vid det här laget är hälften av lokalerna uthyrda. Huset attraherar näringsidkare som sysslar med konsultuppdrag och teknologiföretag.”

Med fokus på ventilation, kylning och belysning

Antti Venermo säger att de finländska företagsledarna betraktar Säteriportens koncept – att förbättra de anställdas välbefinnande – som mycket viktigt. Utrymmena garanterar inte välbefinnande i sig, men de kan medverka till det. För företagen är moderna utrymmen som stödjer välbefinnandet i arbetet till stor hjälp vid skapandet av företagets image och i samband med rekryteringar. Det är veterligen första gången man i Finland ansöker om både BREEAM-miljöcertifikat som WELL-välbefinnandecertifikat för ett dylikt fastighetskomplex.

I samband med LeaseGreens fastighetsprojekt förbättrar man Säteriportens ventilation, kylning och belysning. En exakt styrning och kontroll av ventilationen förbättras med hjälp av givare och IoT-lösningar. Kylningsanläggningen förbättras och värmefördelningscentralen förnyas. Enligt LeaseGreens beräkningar kommer investeringarna att innebära livscykelbesparingar i tiomiljonersklassen. Återbetalningstiden för investeringarna är fem år.

LeaseGreen har de senaste åren effektiviserat teknik och inomhusmiljöer i Trevians fastigheter. Trevians Antti Venermo är nöjd med samarbetet.

”Projekten har gått bra och löftena har också infriats. De smarta energiinvesteringarna erbjuder bättre förhållanden för dem som utnyttjar fastigheten och de ökar fastighetens användningsgrad. Dylika projekt är mycket förnuftiga för alla parter.”

”Energieffektiviseringen, miljövänligheten och de anställdas välbefinnande är viktiga faktorer för oss”, säger Venermo. ”Man bör kunna skapa lika goda förhållanden i en moderniserad fastighet som i en ny.”

Funktionalitet och toppläge

Till de företag som flyttat till Säteriporten hör ingenjörsbyrån WISE-Group och It-bolaget Castor, som har specialiserat sig på att utveckla SAP-lösningar. Castors vd Martti Hietalahti berömmer planeringen av utrymmena, de förbättrade förutsättningarna och servicen.

”Vi fick de utrymmen vi ville ha. De är öppna, men de material som används absorberar ljud bra. Luften är frisk, flödet är tillräckligt och temperaturen kan justeras. Vid sidan av fungerande utrymmen uppskattar vi den goda restaurangen och det utmärkta läget. Det är lätt att komma hit från alla väderstreck.”