En ny renoveringsstrategi med fokus på energieffektivisering – det är det uppdrag som Regeringen gav Boverket och Energimyndigheten i november 2018. Här handlar det om enorma mängder bostäder; vi på LeaseGreen arbetar mest med kommersiella och offentliga fastigheter. Med det sagt vill vi ändå skicka med utredarna vår affärsidé: oberoende energieffektivisering där projekten utgår från en helhetssyn på den unika fastigheten och där lösningarna inte är givna på förhand genom valet av teknikleverantör, och där besparingen bekostar och finansierar investeringen. Delar av regeringsuppdraget ska redovisas senast den 28 februari. Vi ser med spänning fram mot vad det blir. 

Läs om uppdraget här: Regeringsuppdrag om energieffektivisering