Eldstadsgrändens köpcentrum

Energibesparingar –29 % investeringarnas resultat för kunden +12% livscykelbesparing 5 000 000 KRONOR koldioxidutsläpp –1 065 TON

”LeaseGreens planering och implementering fungerade mycket ansvarsfullt. Det de har lovat har de hållit. Att besvära kunden hör inte till deras företagskultur.”

Fastighetschefen, samarbetspartnern Veli-Matti Kotipelto

Trevian Asset Management

LeaseGreen moderniserade köpcentrumets fastighetsteknik som i starten av projektet var mycket föråldrad. Hyresgäster i köpcentrumet är bland andra ett gym, en tandläkarklinik och ett kapell. Verksamheterna har alla olika behov och krav på inomhusklimat som den tidigare fastighetstekniken inte kunde uppfylla.

LeaseGreen har haft helhetsansvar under hela projektet och sänkt energikostnaderna med 29 procent. Utomhustemperaturer och energiprisers inverkan har eliminerats i beräkningen. I projektet förnyades ventilation, värmefördelning och belysning.

Ett digitalt distansstyrningssystem har kopplats upp mot fastigheten där LeaseGreen, även efter projektperioden, dagligen följer utvecklingen. Detta ger möjlighet att optimera fastighetens prestanda kontinuerligt, säkerställa inomhusklimatet och gör att investeringen betalar sig även på lång sikt.