ISKU

Sparar över 100 miljoner i energikostnader

Livscykelbesparing 125 miljoner kronor

Koldioxidutsläpp –400 ton per år

 

”Att företaget förutom den direkta kostnadsminskningen också dragit fördel av att få en bättre kontroll över arbets- och produktionsmiljön. Det är också viktigt att göra investeringen proaktivt innan energibeskattningen skärps”.

Snickeriindustrin är en nordisk paradbransch med många kunniga och kompetenta företag. De flesta av dem har en stor utmaning – att sänka energikostnaderna för att bevara konkurrenskraften. Stora lokaler att värma upp, kostnader för torkning och annan hantering av virke och råvaror samt ventilation av målningskammare är gemensamma problem för möbeltillverkare, dörr- och fönsterproducenter och småhusleverantörer. Men, det finns smarta lösningar som kan spara miljoner!

Utmaning
Höga fjärrvärmekostnader, bristfällig återvinning av spillvärme och föråldrade belysningsarmaturer i kombination med en omodern fastighetsautomation var de problem som fick ledningen för ISKU, ett av norra Europas största möbelproducerande företag, att agera. Man vände sig till LeaseGreen för att få hjälp att sänka totalkostnaden och förbereda fabriken för en energisnålare framtid. Totalt berördes 55 000 m² av åtgärderna, ett av de största projekten inom energieffektivisering i Norden.

Lösning
LeaseGreens studie av möbelfabriken ledde till en uppdatering och förnyande av styrsystemet, sektionering av värme- och ventilationssystemen för individuell styrning, tillvaratagande av spillvärmen från spånkammaren och byte av belysningen mot LED-armaturer. I princip har hela energisystemet innanför väggarna förnyats. Detta skedde som en del av en omfattande renovering av fabriken.

Resultat
Koldioxidutsläppen har sänkts med över 400 ton per år. Luftkvaliteten har förbättrats liksom produktionskvaliteten. Sammantaget beräknas livscykelinbesparingarna uppgå till 125 miljoner kronor netto.