ISKU

Energibesparing –41% investeringarnas resultat för kunden +12% livscykelbesparing 80–90 MILJONER KRONOR koldioxidutsläpp – 10 030 TON

Högre energieffektivisering och bättre kontroll av förhållandena på fabriken. Lägre kostnader och CO2-utsläpp

Efter investeringen blir möbelfabriken Isku en av branschens bästa produktionsanläggningar i Europa. Fabrikens konkurrenskraft har utökats kraftigt med bland annat modernisering av fastighetstekniken.

Fabrikens konsumtion av fjärrvärme har reducerats med över 40 procent genom:

  • Uppdatering och förnyande av automation.
  • Sektionering av värme och ventilation.
  • Tillvaratagande av spillvärme.

Mätresultaten visar att fabriken med energieffektiviseringarna når  besparingar på upp till 80–90 miljoner kronor under investeringens livscykel.

LeaseGreen har förnyat fabrikens energisystem som en helhetslösning och genom de investeringar som gjorts har i princip allt innanför väggarna har förnyats. Samtidigt har LeaseGreen tillvaratagit möjligheter under projektets gång och utnyttjat användbara delar och delområden som, efter en renovering, kunnat användas igen.

Installation av en spånuppsamlare i fabriken, tillsammans med uppdateringen av fastighetstekniken, uppskattas ge en besparing upp mot 50 procent. Installationen förbättrar luftkvalitén i arbetsmiljön och produktionskvaliteten.

Fabriken är byggd 1970 och ytan uppgår till 55 000 kvadratmeter.