Kuortaneen Idrottsanläggning

Energibesparing –23 % investeringens resultat för kunden +33 % livscykelbesparing 13 000 000 KRONOR koldioxidutsläpp –2 715 TON

I projektet har LeaseGreen moderniserat energisystemet i anläggningens huvudbyggnad och den stora idrottshallen. Moderniseringen genomfördes 2015, ett år senare hade energiräkningen för dessa byggnader sjunkit med 23 procent från utgångsläget 2014. Jämförelsen har temperaturkorrigerats, d.v.s projektet har eliminerat inverkan av variationer i utomhustemperaturer. Även förändringarna i energipriserna har beaktats.

Moderniseringen av energisystemet omfattade fastighetsautomation, ventilation och förnyande av värmefördelare. I offerten ingick också finansieringen vilket innebar att samarbetet förverkligades med ett serviceavtal.

Idrottsanläggningens månadsavgift är lägre än de besparingar som investeringen medför.

Samma utveckling har fortsatt år 2017. Värmekostnaderna för huvudbyggnaden har sjunkit med hela 36 procent jämfört med perioden före investeringarna.

Idrottsanläggningens sammanlagda inomhusutrymmen uppgår till 3,5 hektar.