Varma

Projektets målsättning bättre arbetsmiljö och lägre energiutgifter

Hur gjorde vi det?

Modernisering av fastighetsteknik i tre fastigheter

Centrala resultat

Lägre energikostnader och bättre arbetsmiljö för fastighetens användare

”Det är en kostnadseffektiv lösning för oss att minska fastigheternas energiförbrukning och utsläpp. Vi är övertygade om att de har rätt kompetens för att framgångsrikt driva projektet.”

Toni Pekonen, direktör för affärslokaler

Arbetspensionsbolaget Varma

LeaseGreen moderniserade fastighetstekniken i tre av arbetspensionsbolaget Varmas affärsfastigheter i Björneborg, Seinäjoki och Joensuu. Projekten förverkligas med hjälp av den servicemodell LeaseGreen har utvecklat, som inte binder upp kundens eget kapital. Kundens månadsavgift blir mindre än den energibesparing som uppnås genom investeringen. Energieffektiviseringen finansierar sig själv.

De tre fastigheterna som energisanerades är stora äldre byggnader, som använts för detaljhandel. Möbelföretaget Isku driver butik i alla tre. Förnyandet av fastighetstekniken förbättrar såväl medarbetarnas som kunders trivsel.

”Efter projektet kommer ägaren att ha bättre fastigheter än tidigare, utan att ha lagt ut några egna pengar”, säger LeaseGreens Vd Tomi Mäkipelto. ”Hyresgästen erbjuds en bättre arbetsmiljö som kräver mindre el och värme.”