Trevian Säteriporten

Projektets målsättning energieffektivisering och förbättring av arbetsmiljön / Areal 35 000 m²

Hur gjorde vi det?

Fastighetens ventilation, kylning och belysning förbättrades. Samtidigt ökades ventilationens exakthet med hjälp av givare och IoT-lösningar

Centrala resultat

Mätningarna har inletts

”Energieffektiviseringen, miljövänligheten och de anställdas välbefinnande är viktiga faktorer för oss. Man bör kunna skapa lika goda förhållanden i en moderniserad fastighet som i en ny.”

Direktör Antti Venermo

Trevian Asset Management

Säteriporten, som består av fem byggnader, stor klar år 2001. Komplexet, som behövdes för produktutvecklingen inom Nokias nätverksdivision, har en totalareal om 35 000 m². Fastigheten ägs av en fond som förvaltas av svenska Nordika.

Nordika köpte Säteriporten som ett fastighetsutvecklingsobjekt när man redan fått vetskap om Nokias flyttplaner. Trevian Asset Management, som förvaltar Säteriporten, är just nu i färd med att förverkliga fastighetens investeringsprogram. Dess värde uppgår till hundratals miljoner kronor.

”Säteriporten är ett massivt fastighetsutvecklingsobjekt”, säger direktör Antti Venermo på Trevian.

I samband med LeaseGreens fastighetsprojekt förbättrade man Säteriportens ventilation, kylning och belysning. En precis styrning och kontroll av ventilationen utvecklades med hjälp av givare och IoT-lösningar. Kylningsenheterna förbättrades och värmefördelningscentralen förnyades. Enligt LeaseGreens beräkningar kommer investeringarna att innebära livscykelbesparingar i tiomiljonersklassen. Återbetalningstiden för investeringarna är fem år.