Trevian Bäckvägen

Sparmål 5 000 000 miljoner kronor / Areal 5 000 kvm

Hur gjorde vi det?

Automationen moderniserades, ventilation och belysning förnyades

Centrala resultat

En bättre arbetsmiljö för fastighetens användare och en märkbar reducering av energikostnaderna

”Vi har genomfört flera helhetslösningar med LeaseGreen och vi vet att de tänker igenom och förverkligar varje detalj i projektet. Helhetsleverans betyder för dem exakt vad ordet säger.”

Portfolio manager Antti Venermo

Trevian

LeaseGreen förverkligade energieffektiveringsprojektet i affärsfastigheten på Bäckvägen i Sockenbacka i Helsingfors. I fastigheten finns bland annat St1:s huvudkontor. Fastighetsinvesterings- och förmögenhetsplaceringsbolaget Trevian Asset Management förvaltar fastigheten, som byggdes 1991.

I projektet förnyades fastighetens byggnadsautomation, ventilation och belysning. Parkeringshallens belysning ersattes med LED-armaturer och rörelsegivare. Man räknar med att livscykelbesparingarna i denna fastighet kommer att uppgå till 5 miljoner kronor.

”Huset är i gott skick, men fastighetstekniken stod kvar på ursprunglig 1990-talsnivå”, säger Trevians portfolio manager Antti Venermo. ”Arbetsmiljön förbättras och energiräkningen minskar när vi investerar i modern och miljövänlig teknik.”