Spektri Business Park

Målsättning bättre arbetsmiljö och mindre utgifter / Areal 55 000 kvm

Hur gjorde vi det?

Modernisering av automation, ventilation, kylning och belysning

Centrala resultat

En bättre arbetsmiljö för fastighetens användare och en märkbar reducering av energikostnaderna

”För fastighetens användare förbättras inomhusmiljön från god till utmärkt och vi sparar energi. Det är en glädje att jobba när luften på kontoret är frisk och temperaturen är behaglig.”

Vd Outi Kymäläinen

Spektri Business Park

LeaseGreen moderniserade Spektri Business Parks Kvintett-fastighet i Hagalund i Esbo. Energisaneringen omfattade byggnadsautomation, ventilation, kylning och förnyelse av belysning. Byggnaden fick ett nytt kylaggregat, tiotals styrenheter, givare och belysningsarmaturer. Slutligen kopplades huset till LeaseGreens molnbaserade distansövervakning.

Det helt förnyade automationssystemet erbjuder brukarna betydligt mer exakta data än det ursprungliga systemet, som hade nått slutet av sin livscykel. Det nya systemet övervakar temperaturen i olika delar av fastigheten, inomhusluftens koldioxidhalt och trycket i frånluftskanalen.

”Mopeden byttes mot en Merca”, säger LeaseGreens projektchef Tero Ritari, som specialiserat sig på automation.

”Vi har många gånger mer data till vårt förfogande och vi får snabbare tag på informationen än tidigare. Nu kan vi på några sekunder kontrollera en sak som tidigare kunde ta upp till tio minuter. Med en noggrann uppföljning av förhållandena i fastigheten kan vi nå besparingar på 10–40 procent i fastighetens energiförbrukning.”