Sanomala

Sparmål 4,5 miljoner kronor / Areal 53 000 kvm / Energiförbrukning 24 000 MWh/år

Hur gjorde vi det?

Fastighetens byggnadsautomation och luftventilation förnyades. Artificiell intelligens används nu i styrningen av de nya systemen.

Centrala resultat

Besparing om 15–20 procent i energiförbrukningen (under den första uppvärmningsperioden)

”Fastighetstekniken spelar en avgörande roll i en bransch där en femton minuters försening kostar mycket pengar. Luftfuktigheten i fastigheten måste hållas på en fullkomligt stabil nivå. Om pappret är för blött eller torrt fastnar det i transportörerna.”

Verkställande direktör Jorma Kyrö

Sanomala

Sanomala i Mårtensdal i Vanda, strax norr om Helsingfors, är en av norra Europas största produktionsanläggningar inom tryckeribranschen. Temperaturen och luftfuktigheten i fastigheten måste ligga exakt inom riktvärdena för att tidningspappret ska löpa utan störningar längs de hundratals meter långa linjerna.

I Sanomala trycks Sanomakoncernens största tidningar, Helsingin Sanomat och kvällstidningen Ilta-Sanomat. Dessutom produceras här talrika trycksaker för kunder utanför koncernen. Sanomalas fastighet ägs av det svenska börsnoterade fastighetsinvesteringsbolaget AB Sagax vars hyresgäst Sanoma är. Den år 1977 byggda fastighetens totala yta är cirka 53 000 m2 och den sammanlagda årliga konsumtionen av el och värme uppgår till 24 000 MWh.

LeaseGreens energisanering innebär att energiförbrukningen och CO2-utsläppen minskar med cirka 20 procent.

”Om vi själva hade försökt göra detta hade det gått åt fruktansvärt mycket tid och antagligen hade vi bara bytt ut apparaterna mot likadana – utan att få tillräcklig kontroll över hela systemet. Tillsammans med LeaseGreen fick vi alla de kritiska punkterna åtgärdade med en gång. Nu är allt i skick och vi kan i lugn och ro koncentrera oss på vår kärnverksamhet”, säger Jorma Kyrö, verkställande direktör vid Sanomala.

Enligt LeaseGreens beräkningar kommer energisaneringen att ge Sanomakoncernen en utomordentlig avkastning. Investeringens livscykelbesparing väntas stiga till motsvarande 45 miljoner kronor.