Kaunialan sjukhus

Bättre inomhusklimat. Bättre ventilation och värmefördelning. Minskade energikostnader. Lägre kostnader och CO2-utsläpp.

Enligt den senaste prognosen kommer sjukhuset att spara 14 miljoner kronor i sänkta energikostnader.

I sjukhuset, som ansvarar för över 200 patienter, genomförde LeaseGreen omfattande moderniseringen av fastighetstekniken. I projektet förnyades:

  • Fastighetens automation, ventilation och belysning.
  • Modernisering av ventilationssystemet och uppdatering av kontrollapparaturen.
  • Ny LED-belysning och rörelsedetektorer.
  • Effektivisering av vattenanvändningen.

Med data från givare som installerats i fastigheten får sjukhuset information om luftkvalitet och snabba justeringar kan göras för att reglera och säkerställa fastighetens värme och ventilation.

Konsumtionen av fjärrvärme och el sjönk betydligt 2016, trots att energibehovet ökade i och med att en ny klinik inledde sin verksamhet i sjukhusets fastigheter.

Projektet är överlämnat till sjukhuset men LeaseGreen är fortfarande delaktiga genom  att styra sjukhusets energisystem med hjälp av fjärrstyrning i realtid. Energibesparingen är större än vad man ursprungligen hade kalkylerat. Enligt den senaste prognosen kommer sjukhuset att spara 14 miljoner kronor i sänkta energikostnader under den livscykel som gäller för LeaseGreens förverkligade investeringar. Den ursprungliga uppskattningen låg på 9 miljoner kronor.