IVG Vallgård

Totalyta 10 000 kvm

Hur gjorde vi det?

Ventilation och belysning moderniserades

Centrala resultat

En bättre arbetsmiljö för fastighetens användare och reducering av energikostnader

 

”Vi moderniserade fastighetens ventilation och uppdaterade belysningen med modern LED-teknik. Många kunder säger att det verkar finnas en hel del förnuft i ett sådant projekt.”

Direktör Jere Kilpi

LeaseGreen Finland

LeaseGreen utförde den fastighetstekniska moderniseringen av IVG Polars kontorsfastighet i Vallgård i Helsingfors som ett projekt i form av en helhetslösning. Objektets adress är Elimäkigatan 26 och huset är byggt 1969. Det finns cirka 10 000 kvadratmeter kontorslokaler att hyra i fastigheten.

”Vi moderniserade fastighetens ventilation och uppdaterade belysningen med modern LED-teknik”, säger LeaseGreens direktör Jere Kilpi. ”Normalt är också automationen i behov av förnyelse i en fastighet i den här åldern, men i det här fallet var automationen kompatibel med nuvarande standard.”

Enligt Kilpi ökar ett optimalt planerat och genomfört energieffektiveringsprojekt fastighetens värde betydligt mer än vad investeringen kostar. En typisk värdeökning uppgår till 3–6 procent.

”Många kunder säger att det verkar finnas en hel del förnuft i ett sådant projekt.”