Hemfosa FRK Blodtjänst

Projektets målsättning förbättra hyresgästens förhållanden och ägarens avkastning / Areal 19 000 m²

Hur gjorde vi det?

Fastighetens ventilationsanläggning förnyades och hela ventilationsprincipen uppdaterades till att motsvara kraven. Även värme och kylning moderniserades

Centrala resultat
Mätningarna har inletts

”Vi investerar i ny teknik för att kunna garantera en så lång livscykel för fastigheten som möjligt. Med tanke på blodtjänstens karaktär beaktar vi speciellt noggrant användarnas inomhusmiljö. Om husets hyresgäst mår bra så mår också ägaren bra.”

Landschef Pasi Nieminen

Hemfosa Fastigheter Ab

LeaseGreen planerade och genomförde en omfattande modernisering av fastighetstekniken i den fastighet, där Finlands Röda Kors Blodtjänst verkar. Fastigheten finns i Stenhagen i Helsingfors. Ventilationsanläggningen förnyades och hela ventilationsprincipen ändrades till att motsvara behoven. Samtidigt moderniserades också uppvärmning och kylning och ett nytt reservkraftverk installerades.

Saneringsobjektet är en fastighet som byggts ut i etapper mellan 1970 och 1990. Byggnadernas yta uppgår till hela 19 000 kvm och 450 personer arbetar i dem. Fastigheten ägs av det svenska fastighetsinvesteringsbolaget Hemfosa Fastigheter Ab.

”Fastigheten har blivit väl underhållen, men åldern innebär en utmaning för alla fastigheter”, säger Hemfosa Finlands landschef Pasi Nieminen.

”Vi investerar i ny teknik för att kunna garantera en så lång livscykel för fastigheten som möjligt. Med tanke på blodtjänstens karaktär beaktar vi speciellt noggrant användarnas inomhusmiljö. Om husets hyresgäst mår bra så mår också ägaren bra.”

Hemfosa, som är noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på fastigheter som inhyser institutioner som är viktiga ur samhällets perspektiv. Bolagets tillgångar uppgår till över 35 miljarder kronor varav 1,8 miljarder har investerats i Finland. Hemfosa äger åtta objekt i Finland av stor samhällelig betydelse. I fastigheterna finns tingsrätter, polishus, statliga verk och universitet inrymda.

Enligt Pasi Nieminen har Hemfosas och LeaseGreens samarbete inletts väl:

”LeaseGreen ser på fastigheter på ett nytt och förtroendeingivande sätt ur användarens och energieffektiviseringens synvinkel. Experternas kunnande inom LeaseGreen står på en hög nivå och det är lätt att ha att göra med dem.”