Genesta Anttigatan

Projektets målsättning förbättra arbetsmiljön och inomhusluften och besparingar i energiutgifterna / Areal 11 200 m²

Hur gjorde vi det?

Fastighetens byggnadsautomation moderniserades liksom ventilationen och belysningen

Centrala resultat
Mätningarna har inletts

”Det allra viktigaste är att kvaliteten på inomhusluften förbättras till att motsvara dagens krav. Med hjälp av et stort antal sensorer som kommer att installeras i byggnaden, kommer vi att se till att koldioxidhalten, fuktigheten och temperaturen ligger på rätta nivåer från medarbetarnas perspektiv.”

Investment Manager Anna Pihlajaniemi

Genesta

LeaseGreen, som specialiserat sig på att modernisera stora fastigheter, förnyade fastighetstekniken i kontorshuset vid Anttigatan 1 i Kampen i Helsingfors. Fastigheten i funkisstil på åtta våningar byggdes år 1952 intill Tennispalatset. Den ägs av en fond som förvaltas av fastighetsinvesteringsbolaget Genesta. Vid saneringen förnyades husets byggnadsautomation, ventilation, kylningsapparatur, värmeväxlare, fjärrvärmesystemets värmefördelare och belysning, den sistnämnda med effektiv LED-teknik.

”Detta är kronjuvelen bland våra projekt”, säger Anna Pihlajaniemi, Investment Manager på Genesta. ”Vi kommer att ge Anttigatan 1 en ny glansperiod genom att renovera utrymmena och sanera tekniken. Läget är perfekt och stommen är robust.”

Det finns cirka 11 200 kvm kontorslokaler att hyra vid Anttigatan 1. De utrymmen som nu förnyats har, enligt Pihlajaniemi, främst hyrts ut åt privata företag.

Målsättningen för LeaseGreens moderniseringsprojekt är livscykelinbesparingar om 5 miljoner kronor för Genesta.

”LeaseGreen kan genomföra saneringen så att inomhusmiljön förbättras samtidigt som vi sparar in på energiutgifterna”, säger Anna Pihlajaniemi.

Genesta är ett fastighets- och investmentbolag, som verkar i de nordiska länderna med fokus på kontorsfastigheter. Genesta har kontor i Finland, Sverige, Danmark och Luxemburg.