Exilion Östersjötornet

Sparmål > 1 000 000 kronor / Areal 350 kvm

 

Hur gjorde vi det?

Parkeringshallens belysning förnyades med led-teknik

Centrala resultat

Belysningseffekten +30 % och energiförbrukningen –70 %

”Det funkar bra och vi fick snabbt ta del av den nya belysningen. Man kan räkna ut lönsamheten för ett dylikt projekt nästan hur som helst, och slutresultatet blir alltid detsamma: det lönar sig.”

Vd Ari Talja

Exilion Capital

Parkeringshallen i Östersjötornet i Gräsviken i Helsingfors utrustades sensommaren 2015 med LED-armaturer. De förser hallen med betydligt starkare belysning medan energiförbrukningen är 70 procent lägre än tidigare. LeaseGreen planerade och genomförde projektet utifrån ambitionen om en helhetslösning. Fastighetsägaren Exilion Capitals hyresgäster gör en nettobesparing om mer än 1 000 000 kronor under armaturernas livscykel.

Östersjötornet, som stod färdigt år 2000, är Gräsvikens landmärke och var tidigare känt som jubileumsfonden Sitras högkvarter. Till fastigheten hör, förutom det 16 våningar höga tornet, en lägre kurvformad kontorsbyggnad. Hyresgäster är bland andra PriceWaterhouseCoopers, Suominen och HOK-Elantos S-Market.

”Östersjötornet är ett fint objekt och Exilion tar väl hand om det”, säger LeaseGreens Vd Tomi Mäkipelto. ”LED-teknologin har nått en sådan nivå att man kan rekommendera den för professionella fastighetsägare – om jobbet planeras och implementeras noggrant. Att slösa energi kan jag inte rekommendera ens för amatörer.”