Catella Baggböle

Projektets målsättning förbättra hyresgästens förhållanden och ägarens avkastning / Areal 7 700 m²

Hur gjorde vi det?
Byggnadsautomationen förnyades och ventilationen moderniserades. Samtidigt förnyades också uppvärmningen, återvinningen av värmen och belysningen

Centrala resultat
Mätningarna har inletts

”En fastighetsägare vet inte alltid på förhand vilka åtgärder som är lönsamma. Vi uppskattar att LeaseGreen tänker ur vår synpunkt och kan räkna på pengarna. Jag gillar speciellt att LeaseGreens experter skiljer klart på de investeringar som inte är ekonomiskt lönsamma för kunden.”

Ekonomi- och finansieringsdirektör Iiro Nurkkala

Catella Asset Management

I Helsingfors moderniserade LeaseGreen två av Catellas fastigheter, som byggts i början av 1980-talet. LeaseGreen planerade och förverkligade förnyandet av byggnadsautomationen och moderniseringen av ventilationen. Samtidigt uppdaterades uppvärmningen, värmeåtervinningen och belysningen.

”Det blir lättare att styra och kontrollera husen när automationen och ventilationen uppdateras till att motsvara dagens krav”, säger Catellas ekonomi- och finansieringsdirektör Iiro Nurkkala.

”En modern, fjärrstyrd teknik förbättrar möjligheterna att hyra ut husen och samtidigt sparar det energi. I den här typen av byggnader i Finland innebär styrning i allmänhet att servicebolagets mannar skruvar på full värme på hösten när någon hojtar att det är kallt i huset. I något skede på våren känns det sedan alltför varmt.”

Catellas fastigheter ligger på adresserna Kornfallsvägen 4 och Mellangårdsvägen 71 (bilden). De sanerade objekten har en sammanlagd areal om 7 700 m² som inrymmer kontor, logistikutrymmen och lager. Investeringarna gjordes med hjälp av LeaseGreens finansieringsmodell, som i praktiken innebär att de besparingar som projektet medför är större än utgifterna.

Investeringarna beräknas ge en avkastning på 16–22 procent utan att kalkylera finansieringskostnaderna. Den beräknade energibesparingen uppgår till cirka 5 miljoner kronor under investeringens livscykel.

Catella är ett börsnoterat fastighetsinvesteringsbolag som erbjuder portfolio- och experttjänster åt fastighetsägare i Finland. Catella förvaltar cirka 40 fastigheter. Enligt Nurkkala har Catella och LeaseGreen ingått ett ramavtal, som omfattar kartläggning av utvecklingsmöjligheterna för totalt 29 fastigheter.