Tack vare en omfattande helhetsanalys av energiförbrukningen och riktade åtgärder kan LeaseGreen hjälpa det finländska verkstadsföretaget K. Hartwall Oy att förbättra arbetsmiljön och sänka energinotan.

Det nordiska energiserviceföretaget LeaseGreen genomför som bäst en omfattande energisanering av verkstadsföretaget K. Hartwalls fabrikslokaler i Sibbo öster om Helsingfors. Målet är att förbättra arbetsmiljön för de 114 anställda medarbetarna i produktionen, minska skuldbördan för reparationsåtgärder och spara stora mängder energi.

”Under kalla vintrar har vi märkt att vår fastighetsautomation nått sina kapacitetsgränser Om maskinerna inte gått för fullt börjar fabriken bli nedkyld. Och efter att kylan gett vika blir det alltför varmt inomhus”, berättar Tom Martin Head of Production Unit Finland på K. Hartwall Oy Ab.

Hartwall är ett företag som tillverkar rullcontainers och rullvagnar av metall för i första hand handel och industri. I produktionsanläggningen i Söderkulla svetsas och galvaniseras rullvagnarna av stål. Galvaniseringsanläggningen är en av Nordens största i sitt slag. Företaget grundades år 1932.

Fastigheternas totala golvyta är drygt 12 000 m2. Byggnaderna är i huvudsak uppförda i början av 1980-talet.  Under den pågående energisaneringen moderniseras fastigheternas byggautomation och ventilation. Dessutom bygger man ett nytt värmeåtervinningssystem och förnyar värmedistributionscentralerna. En del av åtgärderna sparar energi, en del förbättrar arbetsmiljön.

”Tidigare har vi haft separata system för ventilation och uppvärmning i alla de tre byggnaderna och regleringen har skett manuellt. Under årens lopp har man byggt på med nya delar och ingen har tänkt på helheten. Under saneringsarbetet har man till och med hittat dolda anläggningar, som ingen känt till”, berättar Tom Martin.

”Nu hjälper oss LeaseGreen att skapa en helhet av alla delar så att de tre byggnadernas automationssystem fungerar tillsammans och reglerar systemet enligt omständigheterna.”

Fastigheterna i Söderkulla ansluts till LeaseGreens AI-kontrollerade fjärrstyrning, vilket garanterar att systemet fungerar på bästa möjliga vis och att inbesparingarna förverkligas.

Arbetsmiljön i förgrunden

Inom K. Hartwall hade man övervägt att uppdatera produktionslokalernas teknik redan under flera års tid. En extra impuls att ta itu med saneringen gavs genom möjligheten att spara stora mängder energi – och kostnader.

”De stora energibesparingarna var en bra språngbräda för att sätta igång med projektet. Det var lätt att motivera investeringen när man konkret kunde påvisa inbesparingarna”, säger Tom Martin.

Enligt LeaseGreens kalkyler skall de investeringar som nu genomförs spara energi och minska koldioxidavtrycket i betydande mån. CO2-utsläppen från produktionslokalerna minskar med cirka 250 ton per år, vilket motsvarar utsläppen från drygt etthundra eluppvärmda villor. Man beräknar att kostnadsinbesparingarna kan uppgå till mellan 14 och 20 miljoner kronor under investeringens livscykel. Det innebär att avkastningen av investeringen ligger över 20 procent.

I galvaniseringsanläggningen värmer man upp stora volymer vätska och i svetshallen uppstår också gott om överskottsvärme som kan tas tillvara. I samband med projektet bygger man ett värmeåtervinningssystem i bägge fastigheterna. Man filtrerar först bort de skadliga partiklarna ur svetsgaserna och sedan leds den filtrerade luften vintertid tillbaka till produktionslokalerna och ut ur byggnaden sommartid.

”I den nordiska industrin finns det gott om liknande dolda möjligheter att återvinna värme. För våra ingenjörer erbjuder industriobjekten ytterst intressanta upptäcktsfärder. Vi genomför alltid analyser och åtgärder i den ordning som är mest förmånlig för kunden”, säger Tomi Mäkipelto, Vd på LeaseGreen.

”När det här projektet är genomfört vill jag gärna fortsätta samarbetet med LeaseGreen. Det skulle vara fint att omvandla alla K. Hartwalls fastigheter i Söderkulla till energieffektiva byggnader”, säger Tom Martin.