I Sverige finns många köpcentrum byggda på 60- och 70-talen med i flera fall äldre teknik som över tid blir kostsam att underhålla. Tack vare modern teknik kan man snabbt kompensera för underhållsskulden med något som vi på LeaseGreen Sverige kallar värdesäkrande modernisering. Ett exempel är Orminge köpcentrum i Nacka, i dag ägt av Elisby Fastigheter AB där LeaseGreen Sverige AB kommer att genomföra en omfattande energieffektivisering.

Orminge centrum på 10 000 m² är byggt på 1960-talet och förbrukar i dagsläget för mycket värme och kyla, bland annat genom att systemen reagerar för sent. LeaseGreen Sverige kommer att projektera och genomföra modernisering av fläktar och automationssystem.

Ska man skapa en gynnsam relation mellan investering och energioptimering är det extra viktigt att se alla enskilda tekniska discipliner som en helhet. På så sätt skapas gynnsamma relationer mellan investering och energioptimering, detta särskilt i kombination med livscykeltjänster. Vilket Elisby Fastigheter AB har tagit fasta på.

Projekteringen har redan startat i Orminge centrum och preliminärt räknar man med att spara över 51 ton koldioxid årligen – vilket motsvarar 30 bilars årliga körsträcka i Sverige.