Fastighetsinvesteringsbolaget CapMan Real Estate kommer att låta genomföra en kartläggning av energieffektivitet i företagets fastigheter i Sverige i samarbete med LeaseGreen. Det första objektet är en stor kontors- och industrifastighet i Eskilstuna. Äganderätten till fastigheten övergick till fonden CapMan Nordic Real Estate II i mars i år. Fastighetens yta är 63 000 m2 och huvudhyresgäst är det ledande lås- och säkerhetsföretaget ASSA AB.

”Vi klarlägger möjligheterna att modernisera fastighetens ventilation, elsystem, belysning och byggnadsautomation”, säger direktör Joacim Hindersson (på bilden med produktionstekniker Håkan Eriksson, ASSA AB) på LeaseGreen.

”Vår målsättning är att utveckla ett nytt energisystem för CapMans fastighet, vilket förbättrar arbetsmiljön för ASSA och de andra hyresgästerna i fastigheten, sparar energi och stöder strävandet att skapa en hållbar affärsverksamhet för alla parter. I fastigheter av denna typ kan vi normalt nå upp till 15–40 procents inbesparingar av energiförbrukningen med hjälp av investeringar som är mycket lönsamma för fastighetsägaren.”

CapMan Real Estate opererar på de svenska, finländska och danska fastighetsmarknaderna. Fondens förvaltade förmögenhet är cirka 17 miljarder kronor (1,7 miljarder euro).

LeaseGreen är ett snabbt växande energiserviceföretag, som arbetar med att utveckla energieffektivitet och intelligenta lösningar på ett hållbart sätt för stora fastigheter i Sverige och i Finland. LeaseGreen sysselsätter drygt 50 välutbildade specialister på fastighetsteknik. Bolagets omsättning uppgick till 220 miljoner kronor (21 miljoner euro) år 2017, vilket är 42 procent mer än året innan.