Uppvärmningssektorn har tillsammans med Fossilfritt Sverige tagit fram en färdplan för klimatpositiv uppvärmning av byggnader. 2045 ska sektorn kunna binda koldioxid och på det sättet bli klimatpositiv. För att nå målet behövs en utfasning av fossila bränslen vid uppvärmning men också en ökning av energieffektivisering av fastigheter. Under gårdagen överlämnade Fastighetsägarna färdplanen till regeringen.

I färdplanen listas tre punkter som regeringen behöver fokusera på för att nå målen:

  • Fokus på effektfrågan i hela elsystemet
  • Formulera byggreglerna så att de inte styr val av uppvärmningsform
  • Ge stöd till innovativ forskning som stöder ny teknik

Effektuttaget är en viktig pusselbit i arbetet för ett hållbart samhälle. Elektrifieringen av samhället går snabbt och i framtiden måste vi kunna möta behovet av el som kommer att öka inom de närmsta åren. Inte minst när bilindustrin elektrifieras och personer vill ladda sina bilar i hemmet och vid kontoret.

Belastningen på nätet blir stort när alla vill ha energi på samma gång. Senast förra veckan rapporterade Ny Teknik att Vattenfall Eldistribution fått nej från Svenska Kraftnät om att öka effektuttaget med 9 MW  i Uppsala då ett företag 2016 haft en önskan om ställa om från fossila bränslen till el. Om vi inte tar nya krafttag i att bygga ut och säkerställa effektkapaciteten i elnätet finns det stor risk att vi kommer att se liknande exempel igen.

Att energieffektivisera fastigheter är såklart lönsamt för fastighetsägaren och bra för att avlasta elnätet. Dessutom bidrar det till ett hållbart samhälle. Trots det saknas energieffektiviseringsfrågan i januariavtalets 73 punkter vid regeringsbildningen, samtidigt som regeringen säger att alla klimatmål ska uppnås.

Vi som alla arbetar för en hållbar framtid genom att säkerställa energieffektiva fastigheter och vi ser fram emot regeringens respons på Fossilfritt Sveriges färdplan.