Aktieägarna i energitjänstföretaget LeaseGreen Group Oy har valt Pekka Eloholma, (M.Sc.Tech), till styrelsen som i sin tur valt honom till ny styrelseordförande.

”Att energieffektivisera är troligtvis den mest kraftfulla och kostnadseffektiva lösningen för att lindra klimatförändringarna”, säger Pekka Eloholma och fortsätter: ”Jag ser en enorm tillväxtpotential för LeaseGreens smarta energisystem och är väldigt glad över att få möjlighet att bidra till bolagets fortsatta framgång. Vi skapar och bygger just nu en helt ny marknad tillsammans med LeaseGreens begåvade och hårt arbetande nordiska team.”

Pekka Eloholma har bred erfarenhet från att leda flera nordiska tillväxt- och tjänstebolag. Som VD i sju år för det finska börsbolaget Affecto, var han drivande i att omvandla företaget från ett finskt it-servicebolag till en ledande nordisk leverantör av business intelligence-lösningar. Innan han lämnade sin operativa yrkesbana för styrelsekarriären, ledde Eloholma det private equity-stöttade molnföretaget Nebulas starka tillväxt tills det såldes till Telia. Pekka Eloholma har också haft ledande positioner inom Finnet och Siemens. Förutom LeaseGreen är Pekka Eloholma styrelseordförande för Innofactor och styrelseledamot i Sitowise.

Utnämningen av Pekka Eloholma följer den expansion av LeaseGreens ägarstruktur som meddelades tidigare i år. Hartwall Capital, Hartwall Family Investment Company, blev i juni 2018 ny storägare i LeaseGreen Group.

”Vi hälsar Pekka varmt välkommen till styrelsen”, säger Tomi Mäkipelto, VD för LeaseGreen Group. ”Aktieägarna och ledningsgruppen vill också passa på att tacka vår tidigare styrelse och särskilt ordförande Kari Neilimo, för hans ledarskap, support och coaching genom åren.”