Fastighetens egen energiproduktion

Vi planerar och förverkligar energiproduktionslösningar för enskilda fastigheter. De kan bestå av jord- eller bergvärmeanläggningar och andra värmepumpar eller solenergi – och soldrivna kylningsanläggningar. System som grundar sig på värmepumpar och hybridlösningar erbjuder fördelaktiga och hållbara alternativ till oljeuppvärmning och fjärrvärme.

Med solpaneler kan man effektivt producera el, speciellt när elen behövs för kylning av fastigheten. Behovet av inköpt energi minskar. De risker som är förknippade med förhöjda överföringspriser minskar. I framtiden producerar företagen majoriteten av den energi som behövs för laddning av elbilar i sina egna fastigheter. Överskottet säljs till elleverantören.

LeaseGreen planerar och genomför förändringar i stora fastigheters värmeanläggningar, solenergiinvesteringar och kylningslösningar med hjälp av solkraft. Allt i form av ett projekt med fokus på en helhetslösning. Systemen kopplas till fjärrstyrning, som trådlöst utnyttjar data som produceras av sakernas internet (IoT).

Så förverkligar vi investeringen

  1. LeaseGreens ingenjörer analyserar fastighetens nuvarande teknik.
  2. Experterna utvärderar de optimala energiproduktionslösningarna för fastigheten.
  3. Riskerna i projektet minimeras. LeaseGreen övertar helhetsansvaret.
  4. Projektet faktureras som en engångsbetalning eller per månad. Månadsavgiften är mindre än den energibesparing som uppnås.
  5. Besparingarna syns genast. Äganderätten till utrustningen omedelbart till kunden när leveransen genomförts.

Lämna dina kontaktuppgifter eller ring, så ordnar vi ett möte.

Jan Ström
Managing Director Sverige

+46 70 25 25 766
jan.strom@leasegreen.com

 

Joacim Hindersson
Director Business Development International Affairs

+46 76 796 64 66
joacim.hindersson@leasegreen.com

LeaseGreen ger pappfabrik bättre konkurrenskraft

Adara wellpappfabrik får bättre kostnadseffektivitet utan egna investeringar. LeaseGreen förnyar fastighetstekniken vid den stora industrianläggningen i Valkeakoski.

Läs mera