Energilagring och flexibilitet i efterfrågan

Vi utnyttjar de möjligheter som fastigheternas smarta energisystem erbjuder för lagring av energi tillsammans med den flexibilitet systemet tillåter. Därtill står vi beredda inför den teknologiska utveckling, som energi- och fastighetsbranschen kommer att genomgå i framtiden. Fastigheter som använder energi kommer inom de närmaste åren att förvandlas till aktiva aktörer som köper, lagrar och säljer energi på marknaden.

I samband med investeringarna i moderniserad fastighetsteknik genomför vi också de förändringar som behöver göras i dispositionen av fastigheternas utrymmen. Allt utgående från en ambition om att arbeta med helhetslösningar. LeaseGreen kan modernisera lokaler med hjälp av bland annat:

 • Mellanväggar och andra konstruktioner
 • Byggnadsautomation
 • Elsystem
 • Datanät
 • Brand- och övervakningsteknik
 • Ventilation och kylning
 • Sanitetsarmaturer

Förändringar av lokalernas disposition, som genomförs av LeaseGreen, kan finansieras med en servicemodell som innebär att kunden inte behöver binda eget kapital till investeringen. Om en energisanering knyts till projektet innebär det att energiutgifterna minskar. Ofta blir besparingarna större än månadsavgiften. Energieffektiviseringen är en resurs med vars hjälp man förbättrar fastighetens konkurrenskraft finansieras. Vi anser att kunden då, mot en nollkostnad, får en klart bättre fastighet.

Så förverkligar vi investeringen

 1. LeaseGreens experter utvärderar fastighetens situation och behov.
 2. Experterna tar fram lösningar, räknar ut nyttan och föreslår ett optimalt förverkligande av projektet.
 3. Riskerna med projektet minimeras. Objektets lokaler och teknik moderniseras. LeaseGreen övertar helhetsansvaret.
 4. Projektet faktureras som en engångsbetalning eller månatlig betalning.
 5. Äganderätten till den nya tekniken övergår till kunden omedelbart när leveransen har genomförts.

Lämna dina kontaktuppgifter eller ring, så ordnar vi ett möte.

Jan Ström
Managing Director

+46 70 25 25 766
jan.strom@leasegreen.com

Joacim Hindersson
Director Business Development International Affairs

+46 76 796 64 66
joacim.hindersson@leasegreen.com

Varma och LeaseGreen samarbetar i tre städer

LeaseGreen moderniserar fastighetstekniken i pensionsförsäkringsbolaget Varmas affärsfastigheter i Björneborg, Seinäjoki och Joensuu. Energisaneringen förbättrar fastighetsanvändarnas inomhusklimat och pensionsinvesteringarnas avkastning.

Läs mera