Övervaka fastigheterna och optimera dem på distans

Vi kopplar upp oss mot era fastigheter via fjärrstyrning i realtid. IoT (Internet Of Things), Big Data och väderleksprognoser utnyttjas för att maximera användarnas trivsel och ekonomisk effektivitet. Genom att digitalisera fastigheterna optimerar vi en helhet bestående av inomhusmiljö, användarvänlighet och energikonsumtion.

Vårt eget kontrollrum säkerställer att besparingarna förverkligas och att förhållandena i fastigheten ständigt hålls på optimal nivå. Vi har ett pågående utvecklingssamarbete med kunden och levererar skräddarsydda lösningar för övervakningen av förhållandena i fastigheten. En förebyggande och smart fjärrstyrning minskar utgifterna för service, underhåll och energiförbrukning.

Så genomför vi investeringen

  1. LeaseGreens experter utvärderar fastighetens nuvarande automation och utvecklingsmöjligheter.
  2. Experterna utvärderar lösningar, räknar ut fördelarna och ger ett förslag till optimalt förverkligande.
  3. Riskerna med projektet minimeras. Automationens verksamhetsprincip ändras eller moderniseras och fastigheten kopplas till fjärrstyrning. LeaseGreen övertar helhetsansvaret.
  4. Projektet faktureras som en engångsbetalning eller en månadsbetalning, som är mindre än den energibesparing som görs efter att projektet genomförts.
  5. Besparingarna blir genast synliga. Äganderätten till den nya tekniken övergår till kunden omedelbart när leveransen genomförts.

Lämna dina kontaktuppgifter eller ring, så ordnar vi ett möte.

Jan Ström
Managing Director Sverige

+46 70 25 25 766
jan.strom@leasegreen.com

 

Joacim Hindersson
Director Business Development International Affairs

+46 76 796 64 66
joacim.hindersson@leasegreen.com

Hög kundbelåtenhet, lyckade projekt och utvecklad service vidgar kundkretsen

Den starka tillväxten i LeaseGreens affärsverksamhet har fortsatt under hela år 2017. Försäljningen av nya projekt steg med 170 miljoner kronor i januari-juni, vilket är 70 procent mer än vid motsvarande tidsperiod i fjol.

Läs mera