Energieffektivisering och fastighetsteknologi

Vi moderniserar automationssystem, förbättrar värmeåtervinning, förnyar ventilation och komfortkyla och ersätter belysningen med LED-teknik. Den nya fastighetsteknologin förbättrar fastighetsanvändarens inomhusklimat, minskar energiutgifterna, förbättrar den operativa lönsamheten och höjer fastighetens värde.

Vi har utvecklat en innovativ service för investeringar i energieffektivisering och energioptimering. Med hjälp av den behöver kunden inte binda upp eget kapital för investeringarna. Besparingarna blir i allmänhet större än månadsavgiften. Även utsläppen minskar. Energieffektiviseringen finansierar sig själv.

Våra ingenjörers kompetens grundar sig på erfarenheter de har samlat på sig från mer än 700 framgångsrikt implementerade energieffektiviseringsprojekt. Därför vågar vi påstå att vi har branschens främsta kompetens och den bästa upphandlingsmodellen.

Den fjärde viktiga punkten är vår oberoende ställning mot våra leverantörer. Ingen av LeaseGreens samarbetspartners har ensamrätt till våra projekt. Av alla tillgängliga alternativ väljer vi det som passar bäst utifrån kundens enskilda behov.

Så förverkligar vi investeringen

 1. LeaseGreens experter gör en besparingskartläggning av fastigheten.
 2. Experterna utformar potentiella åtgärder och investeringar, räknar ut fördelarna och lägger fram ett förslag.
 3. Projektets risker minimeras från fastighetsägarens perspektiv. Objektets fastighetsteknik moderniseras. LeaseGreen tar på sig helhetsansvaret.
 4. Projektet faktureras som en engångsbetalning eller genom en månadsavgift. Månadsavgiften är mindre än den energibesparing som uppnås.
 5. Besparingarna syns genast. Äganderätten till utrustningen övergår omedelbart till kunden när leveransen genomförts.
 • Automation

  • Utvärdering av hur fastigheten utnyttjas
  • Granskning av det nuvarande systemets prestanda och hur smarta de nuvarande installationerna är
  • Investeringsförslag
  • Projektet genomförs som en helhetslösning
  • Uppföljning och justeringar
 • Ventilation

  • Uppskattning av behövlig luftvolym
  • Granskning av apparaternas funktionalitet
  • Rengöring av kanaler och maskiner
  • Utnyttjande av timers och givare
  • Investeringsförslag
  • Projektet genomförs som en helhetslösning
  • Uppföljning och justeringar
 • Värme

  • Utvärdering av hur fastigheten utnyttjas
  • Granskning av det nuvarande systemets prestanda
  • Korrigering av överflödiga värmeskillnader
  • Investeringsförslag
  • Jordvärme och andra värmepumpsalternativ
  • Projektet genomförs som en helhetslösning
  • Uppföljning och justeringar
 • El

  • Uppskattning av fastighetens elanvändning
  • Granskning av elavtalen
  • De fossila energikällorna byts ut
  • Jordvärme och värmepumpsalternativen utreds
  • Förnybar energi för varje enskild fastighet
  • Projektet genomförs som en helhetslösning
  • Uppföljning och justeringar
 • Kylning

  • Utvärdering av hur fastigheten utnyttjas
  • Granskning av det nuvarande systemets prestanda
  • Granskning av kylmedier och byte
  • Rengöring av fläktar
  • Utnyttjande av passiv kylning
  • Projektet genomförs som en helhetslösning
  • Uppföljning och justeringar
 • Belysning

  • Utvärdering av hur fastigheten utnyttjas
  • Reglering av belysningsnivåer med hjälp av givare
  • Utnyttjande av timers
  • Utbyte av lysrör mot LED-belysning
  • Utnyttjande av fjärrstyrning
  • Projektet genomförs som en helhetslösning
  • Uppföljning och justeringar
 • Vatten

  • Analys av fastighetens vattenanvändning
  • Inspektion av rör och ventiler
  • Optimering av bruksvattentemperatur
  • Justering av genomströmningshastigheterna
  • Investeringsförslag
  • Projektet genomförs som en helhetslösning
  • Uppföljning och justeringar

Lämna dina kontaktuppgifter eller ring, så ordnar vi ett möte.

Jan Ström
Managing Director Sverige

+46 70 25 25 766
jan.strom@leasegreen.com

Joacim Hindersson
Director Business Development International Affairs

+46 76 796 64 66
joacim.hindersson@leasegreen.com

Säteriportens renoverade businesscampus lockar teknologiföretag till Esbo

LeaseGreen moderniserar fastighetstekniken i Nokias förra produktutvecklingscentral. Fastigheternas inomhusluft, belysning, akustik och gemensamma utrymmen spelar en betydande roll.

Läs mera