Hög kundbelåtenhet, lyckade projekt och utvecklad service vidgar kundkretsen.

Den starka tillväxten i LeaseGreens affärsverksamhet har fortsatt under hela år 2017. Försäljningen av nya projekt steg med 170 miljoner kronor i januari-juni, vilket är 70 procent mer än vid motsvarande tidsperiod i fjol. Nya kunder är bland andra LähiTapiola, Catella och Hemfosa.

”Alla våra kunder ska ha ett varmt tack för det förtroende de har visat oss”, säger LeaseGreens vd Tomi Mäkipelto.

”En stark kundtillfredsställelse och lyckade projekt har gett oss nya kunder, vilket glädjer oss mycket. Vi har satsat stort på att förbättra servicen så att vi kan betjäna professionella fastighetsägare på bästa sätt. Nu kommer lagring av energi och smarta lösningar för IoT-styrning vid sidan av energieffektiviseringen och den smarta energiproduktionen.”

LeaseGreen är Finlands största servicebolag som specialiserat sig på modernisering av fastigheter. Bolaget förnyar byggnadernas fastighetsteknik och energisystem enligt målsättningen om att implementera en helhetslösning.

I ett typiskt projekt saneras exempelvis fastighetens automation, ventilation, värmefördelning och belysning. Samtidigt byter man ut den gamla produktionsformen för alstrandet av värme mot jord- eller bergvärme eller annan pumpteknik. Den nya teknologin optimeras med hjälp av ett serviceavtal som innebär att LeaseGreen tar ansvaret för fastighetsteknikens övervakning och styrning.

”Det finns tusentals kontorsfastigheter i Finland där tekniken förblivit på den ursprungliga nivån”, säger Mäkipelto.

”I stora fastigheters teknikutrymmen snurrar datorer vars prestanda uppgår till en bråkdel av den vi finner i dagens smarttelefoner. Med omsorgsfull planering och implementering kan man dra stor nytta av 2010-talets teknologi. Våra projekt förbättrar välbefinnandet hos dem som använder fastigheterna samtidigt som husets energiförbrukning sjunker med 10–30 procent. Även CO2-utsläppen från fastigheten minskar.

Personalstyrkan växer till 50 sakkunniga

Det krävs stor yrkesskicklighet av dem som moderniserar kontors- och industrifastigheter. Alla fastigheter är olika och i en och samma byggnad kan det hända att man genomför flera hundra olika åtgärder. LeaseGreen har under det första halvåret rekryterat ett stort antal experter inom fastighetsbranschen av vilka största delen har högskoleutbildning inom teknik. Personalen har stigit till ett fyrtiotal och före årsskiftet skall den uppgå till cirka 50. Filialer finns nu i Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Jyväskylä och Villmanstrand.

”Vi klarar av att betjäna våra kunder överallt i Finland”, säger Mäkipelto.

Våra projektchefer har en mycket bred erfarenhet av såväl kontor, detaljhandel, industri och logistik som den offentliga sektorns fastigheter. Vi ser intressanta tillväxtmöjligheter även utanför Finlands gränser. I slutet av året kommer vi att ta de första stegen mot en internationalisering av vår affärsverksamhet.”