Med Klimatchecken uppmärksammar LeaseGreen den kostnadsbesparing, förbättrade inomhusmiljön och minskade klimatbelastningar som en oberoende och genomgripande energianalys kan åstadkomma. Företag med ett fastighetsbestånd om minst 45 000 kvadratmeter kan ansöka och ta del av analysresurserna till ett värde av 20 miljoner kronor.

”Kunskapen om energianalys är låg bland landets fastighetsägare. För äldre svenska byggnader är det möjligt att spara uppemot 40 procent på energiåtgången, genom modernisering och optimering av automation, ventilation, värme, kyla och belysning,” säger Jan Ström på LeaseGreen.

Klimatchecken erbjuds till fastighetsägare och förvaltare med ett fastighetsbestånd på minst 45 000 kvadratmeter. Ansökan sker med grunduppgifter om fastigheten via ett online-formulär. LeaseGreens ingenjörer genomför en direktanalys och den sökande får svar inom 72 timmar. Har fastigheten tillräcklig potential för energieffektivisering är den kvalificerad för Klimatchecken och det större analysarbetet startar direkt. Resultatet blir en detaljerad rekommendation om investeringar i energieffektivisering som matchar eller är lägre än energikostnaderna. Den sökande kan sedan välja fritt om den vill gå vidare med ett skarpt energieffektiviseringsprojekt.

”Vi lanserar klimatchecken för att uppmärksamma det stora värdet av att göra en oberoende energianalys av sitt fastighetsbestånd, och för att visa på nya effektiva sätt att skapa och genomföra energibesparingsprojekt,” säger Jan och fortsätter: ”Idag sker investeringarna i energieffektivisering som isolerade aktiviteter eller till följd av att en leverantör vill sälja in just sin enskilda produkt. I båda fallen uteblir det helhetstänkande som krävs för att fastigheten ska kunna få en optimal energilösning.”

LeaseGreens marknadskoncept bygger på ett oberoende i val av produkter, media och serviceavtal, samtidigt som köparen betalar för tjänsten först när investeringen är genomförd och överlämnas till kunden. Fram tills dess tar LeaseGreen ansvar för såväl projektledningen som risken. Därefter kan kunden välja betalningssätt, till exempel som en månadskostnad.

”Minskad belastning på jordklotet, bättre inomhusmiljö och lägre energikostnader. Detta kräver betydligt mer än vad branschen hittills kunnat erbjuda.” avslutar Jan Ström.

Klimatchecken kan sökas fram till och med april 2019.