”Skall man gå framåt måste man välja de bästa i laget, något jag lärt mig från hockeyn. Målet skall vara tydligt och synligt. Man kan inte vara bäst själv på allt utan det är en styrka att kunna sätta samman olika grupper för olika delprojekt.”

Så säger vår ny projektchef, Urban Mårtensson. Med en stark bakgrund i fastighets- och FM-branschen vet han att laget går före jaget när det gäller att organisera och genomföra stora projekt.

Urban säger att många stora organisationer har en inneboende tröghet. Man måste ha tålamod att vänta ut effekten av en åtgärd. Dessutom är fastighetsbranschen långsam att ta till sig nya idéer. ”Det är därför viktigt för LeaseGreen att berätta varför företagets koncept fungerar, att lyfta fram livscykelperspektivet och hållbara lösningar och ställa dem mot kortsiktiga projekt. Det har varit alltför mycket fokus på payoff på ett par år för produkter och utrustning som skall hålla i minst tjugo år.”

Urban anser att en stor utmaning är okunskap på beställarsidan, där man inte alltid vet hur en resultat- och balansräkning fungerar. ”Man får inte blanda ihop utgifter och kostnader i samband med investeringar. Om man inte investerar kommer fastighetens värde att reduceras.”