Teamet

Andreas Lundmark, Marknad och Kommunikation
072 744 44 14
andreas.lundmark@leasegreen.com

Specialkompetens

 • Digital marknadsföring
 • Kundresor
 • SaaS / Molnlösningar

Andreas Lundmark på LinkedIn

Bild på Ari Räsänen, Projektledare på LeaseGreen Sverige AB
Ari Räsänen, Projektledare
076 136 55 37
ari.rasanen@leasegreen.com

Specialkompetens

 • Energieffektivisering
 • Förnybar energi
 • Projektledning

Ari Räsänen på LinkedIn

Jan Ström, Verkställande direktör
070 252 57 66
jan.strom@leasegreen.com

Specialkompetens

 • Fastighetsförädling
 • Kostnadseffektivitet
 • Servicemodeller

Jan Ström på LinkedIn

Joacim Hindersson, Affärsutvecklingsdirektör
076 796 64 66
joacim.hindersson@leasegreen.com

Specialkompetens

 • Ledning
 • Serviceaffärsverksamhet
 • Öka fastigheternas värde

Joacim Hindersson på LinkedIn

Otto Mutanen på LeaseGreen
Otto Mutanen, Projektledare
08-220 023
otto.mutanen@leasegreen.com

Specialkompetens

 • Konceptuveckling
 • Ventilation
 • Värmepumpar och Värmeåtervinning

Otto Mutanen på LinkedIn

Patrik Malm, Försäljningschef
076 141 84 76
patrik.malm@leasegreen.com

Specialkompetens

 • Affärsmannaskap
 • Ledarskap
 • Relationsbyggande

Patrik Malm på LinkedIn

Sebastian Öhman, Key Account Manager
070 241 80 43
sebastian.ohman@leasegreen.com

Specialkompetens

 • Konceptutveckling
 • Kostnadseffektivitet
 • Projektledning

Sebastian Öhman på LinkedIn

Tomas Törnblom, Projektledare
08-220 023
tomas.tornblom@leasegreen.fi

Specialkompetens

 • Energieffektivisering
 • Förnybar energi
 • Inomhusklimat

Tomas Törnblom på LinkedIn

Generella förfrågningar
08-220 023
info_sverige@leasegreen.se