Förvaltning

LeaseGreen Group Ab är ett aktiebolag registrerat i Finland med Helsingfors som hemort. LeaseGreens förvaltning grundar sig på aktiebolagslagen, bolagsordningen och aktieägaravtalet. Dessutom följer LeaseGreen frivilligt, till tillämpliga delar, den förvaltningskod för i Finland börsnoterade bolag, som trädde i kraft den 1 januari 2016.

LeaseGreen Group Ab ägs av grundarna Tomi Mäkipelto och Juho Rönni, släkten Hartwalls investeringsbolaget Hartwall Capital, aktiva ledningen och samtliga institutionella och privata investerare.

LeaseGreens kvalitets-, miljö-, arbetsplatshälsovårds- och säkerhetsprogram är certifierade och de uppfyller standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 18001. Företagsansvar innebär för LeaseGreen en så hållbar verksamhet som möjligt ur samhällets, ekonomins och miljöns perspektiv.

Ta kontakt

De fält som är markerade med en stjärna (*) är obligatoriska.

Namn*

Företag*

Epost*

Telefon

Skriv ett meddelande