Bolagsstämmorna

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet inom LeaseGreen. Den ordinarie bolagsstämman hålls årligen på den dag som styrelsen bestämt, inom sex månader från räkenskapsårets slut. På bolagsstämman behandlas de ärenden som föreskrivs i aktiebolagslagen och bolagsordningen. Bolagsstämmornas protokoll finns från och med bolagsstämman 2016 att läsa på LeaseGreens hemsida.

Den ordinarie bolagsstämman 2018

LeaseGreens ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors onsdagen den 28 mars 2018.

Ta kontakt

De fält som är markerade med en stjärna (*) är obligatoriska.

Namn*

Företag*

Epost*

Telefon

Skriv ett meddelande