Tidigare i februari presenterade Fastighetsägarna sin senaste rapport som visade att fjärrvärmeföretagen tenderar att sätta överpris på sina energileveranser. På LeaseGreen menar vi att det finns fler aspekter än prissättningen, men även dessa talar för att fastighetsägare och förvaltare ser över sin användning av fjärrvärme.

Att ett monopol prissätter sina egna produkter är såklart inte bra för någon annan än monopolisten. Prissättningsmodellerna som fjärrvärmetillverkarna använder är inte heller transparenta. Vill man vara konspiratorisk kan man också misstänka att de kommunala fjärrvärmebolagens prissättning används som kommunal budgetregulator. Så här stämmer vi in i Fastighetsägarnas uttalanden om att det behövs ett ökat ansvarstagande från fjärrvärmebranschen runt sin prissättning.

Men det finns mer, som man brukar säga. Och det handlar om alternativen till fjärrvärme, till exempel bergvärme och solceller. Här kan vissa fastighetsägare fasa ut fjärrvärmen, som tenderar bli allt dyrare och byta den mot lokalt producerad värme. Det kan visa sig mycket lönsamt. Genom att byta från fjärrvärme till en kombination av bergvärme och lokalt producerad el såsom solenergi, kan man till exempel:

  • Producera värme själv till lägre kostnad
  • Producera eget varmvatten – och få en ny intäkt
  • Kompensera bergvärmepumpens ökade elkostnader med el från solpaneler
  • Slippa vara i händerna på en lokal fjärrvärmeleverantör med oklar prissättning

Men en fastighetsägare behöver ju inte övergå helt till andra energislag, det kan räcka med att fasa ut delar av behovet. Då kan de också kompensera för bristerna i effekt från fjärrvärmeleveranserna, vilka är rätt vanliga ju längre från fjärrvärmeverket fastigheten finns.

Slutligen funderar vi på om det alltid stämmer det som Fastighetsägarna säger om att fjärrvärme är en smidig och miljövänlig uppvärmningsmetod? Kan vi vara säkra på att den fjärrvärme som levereras kommer från förbränning av helt ofarligt avfall och/eller helsvenska sopor? En sak vet vi: den kraft som behövs för att driva en bergvärmepump kan alltid köpas som certifierad el.