Frågor till Jan Ström, VD på LeaseGreen

Vilka är de största utmaningarna just nu?
Vi ser två stora utmaningar just nu. Den ena är att energieffektiviseringen går för långsamt. Ambitionen och viljan finns, men kunden fattar inte de beslut som krävs för att komma vidare. Det andra är att man inte tagit ett helhetsgrepp, utan bara löst ett energislag eller en teknisk del. Det finns mycket större energivinster och effekter att hämta om man gör det som en helhet, istället för bara punktinsatser. Att göra ett större ingrepp kräver dock ofta längre beslutsvägar.

Hur kan man komma förbi dessa utmaningar?
Dels måste företagen på leverantörssidan ha kundens krav i fokus och dels måste man ha en affärsmodell som säkerställer att kunderna har möjlighet att genomföra en energieffektivisering. Ett sätt är att fakturera kunden när vinsten av effektiviseringen verkligen kommer, inte innan. Dessutom gäller det för leverantörerna att vara tydliga med vad projektet innebär så att inköparna förstår vad de köper.

Hur ser du på framtiden inom energieffektivisering av fastigheter?
Framtiden går ännu mer mot digitalisering och vi ser att lösningar som man pratade om för sju år sedan, nu är prisvärda och går att implementera. Inom fem år kan man förhoppningsvis byta en analog timma mot en digital kvart. Digitaliseringen möjliggör till stor del ett automatiserat underhåll av fastigheter, vilket blir betydligt mer tidseffektivt, går att planera och samordna på ett helt nytt sätt och gör att det mer sällan krävs att någon åker ut och genomför underhåll på plats.

Skribent: Anna Bjärenäs

Almedalen: Energieffektivisering genom automatisering för en hållbar fastighetsbransch