Adara wellpappfabrik får bättre kostnadseffektivitet utan egna investeringar.

LeaseGreen förnyar fastighetstekniken vid den stora industrianläggningen i Valkeakoski. Byggnadsautomationen, ventilationen och belysningen moderniseras på Adaras wellpappfabrik i ett omfattande projekt i LeaseGreens regi. Projektet genomförs med hjälp av ett för industrianläggningar skräddarsytt serviceprogram. Det omfattar en modernisering av fastighetstekniken, finansieringen av investeringen och det förnyade systemets styrning och övervakning på distans.

”Vi kan omedelbart sänka fastighetens energikostnader och vi behöver inte binda eget kapital för investeringen”, säger Jere Alaruka, ekonomidirektör för Adara Förpacknings Ab.

”Det här är en bra modell för oss. Tröskeln för att investera sänks rejält. Det krävs inga finansieringsförhandlingar och tillgångar kan användas för annat ändamål. Vi kan rikta våra kapitalresurser till våra kärnområden: effektivisering av produktionen och maskiner.”

LeaseGreen uppskattar att energisaneringen vid Adaras fabriker kommer att sänka bolagets energiräkning med cirka 12 procent och livscykelbesparingarna, som ett resultat av investeringen, kommer att stiga till 23 miljoner kronor – beroende på energins prisutveckling. Även CO2-utsläppen minskar kännbart. Projektet kommer inte att belasta Adaras balansräkning eftersom leveransen av de nya systemen och apparaturen ingår i serviceavtalet som bygger på månatlig fakturering. Renoveringsskulden minskar, inomhusmiljön förbättras och fastighetens värde stiger. Adara kan senare lösa in apparaturen.

Enligt ekonomidirektör Alaruka kan bolaget finansiera en betydande del av sina underhållsinvesteringar med hjälp av de besparingar man gör på energiutgifterna.

”Det är en stor framgång i en bransch där konkurrensen är hård. Vi vill vara förpackningsbranschens effektivaste och mest flexibla bolag som går i bräschen för återanvändningen. Ekonomisk energianvändning, miljövänlighet och hållbarhet är värden som ger oss status som pionjärer.”

Ta vara på industrins potential

Adara är en av Finlands största tillverkare av wellpapp. Alla dess produkter är 100-procentigt återanvändbara och giftfria. Till och med limmet framställs av vetebaserad stärkelse. Bland annat spritbolaget Altia, bröd- och godistillverkaren Fazer och bryggeriet Hartwall hör till Adaras kundkrets.

Rötterna till bolaget – som tidigare hette Peterson Packing – sträcker sig till 1940-talet och pappersbrukspatronen Juuso Waldens imperium Yhtyneet Paperitehtaat, numera en del av United Paper Mills. I dag finns bolagets ägare i Island. Adara har 150 anställda och omsättningen var över 400 miljoner kronor år 2016. Wellpappfabrikens areal uppgår till 11 000 kvm och volymen till 75 000 kubikmeter.

”Adaras anläggningar har byggts ut och renoverats flertalet gånger”, säger LeaseGreens vd Tomi Mäkipelto.

”Det gör projektet mer krävande rent fastighetstekniskt, men vi antar gärna den utmaningen. Fallet Adara visar att det inom industrin finns stor potential som det gäller att leta fram. Vi hjälper industrin att få ut allt man kan av den moderna tekniken. Det här är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att förbättra den finländska industriproduktionens konkurrenskraft.”

LeaseGreen har redan tidigare med stor framgång förbättrat flera finländska industrianläggningars konkurrenskraft. Adaras ekonomidirektör Jere Alaruka säger att LeaseGreen valdes som partner på grund av imponerande meriter och god service.

”Servicementaliteten och flexibiliteten var det avgörande. Det är samma saker som vi strävar efter i vår egen affärsverksamhet. LeaseGreens experter har varit mycket tydliga och kommunikationen har varit konsekvent.”