”Vi på CapMan vill skapa effektiva fastigheter och vi ser ett behov av att finna effektiva analysmetoder i omställningen till klimatsmarta hus. Med LeaseGreen har vi precis en sådan aktör i ett långsiktigt och produktivt samarbete. Med deras unika erbjudande och helhetslösningar kommer vi inte bara spara på våra mediakostnader, utan också minska klimatavtrycket. Vi ser fram emot att finna fler framtida objekt att arbeta med i vårt nya samarbete”, berättar Per Tängerstad, partner på CapMan.

LeaseGreen har gjort en fastighetsanalys i en av CapMans fastigheter i Eskilstuna. Fastigheten är 63 000 kvadratmeter och köptes av CapMan i början av 2018. Syftet med analysen är att finna smarta, energieffektiva och flexibla lösningar inför framtida förändringar i fastigheten, samt att optimera inomhusklimatet och minska fastighetens miljöpåverkan.

Analysen, som genomförts tillsammans med nuvarande hyresgäst ASSA, är ett första projekt i ett långsiktigt arbete mellan CapMan och LeaseGreen. Under hösten kommer de tillsammans att identifiera fler fastigheter inom CapMans bestånd och utföra analyser för att finna konkreta lösningar och åtgärder för att minska fastigheternas klimatavtryck.

Samarbetet är en satsning av CapMan för att skapa energieffektiva och klimatsmarta fastigheter, genom besparingar vad gäller både mediakostnader, det vill säga kostnader för exempelvis el, vatten, värme, kyla, avlopp och miljö.

”Med LeaseGreen finns det nu en långsiktig aktör för miljöanalys, vilket kommer ge underlag för prioriteringar och konkreta åtgärdsprogram för att miljöoptimera våra fastigheter. Detta kommer stärka vårt erbjudande och minska våra kostnader”, säger Per Tängerstad avslutningsvis.

”Vi är mycket glada för möjligheten att få arbeta med ett känt företag som CapMan. Vi ser stor potential för att öka fastighetens värde genom att förbättra energieffektiviteten och minska kostnaderna samtidigt som vi stabiliserar och säkerställer inomhusklimatet”, säger direktör Sampsa Ratia på LeaseGreen.

Med tekniska investeringar och effektiv driftoptimering minskar LeaseGreen fastigheters energiförbrukning och miljöpåverkan. Åtgärder som ökar marknadsvärdet för kundernas fastigheter och samtidigt minskar livscykelkostnader och koldioxidutsläppet.

CapMan Real Estate är verksam på de svenska, finländska och danska fastighetsmarknaderna. Fondens förvaltade förmögenhet är cirka 17 miljarder kronor (1,7 miljarder euro).