Styrkan
finns i fastigheten.

I LeaseGreens ögon är moderna energisystem och ett friskt inomhusklimat en framtidsinvestering. Vi levererar. Du betalar per månad. Din fastighet ökar i värde och dina driftskostnader sjunker.

Vår affärsidé är enkel. LeaseGreen förenar fastighetsstrategi, energieffektivering och reparationsbehov med lösningar inom smart energi för att öka lönsamhet och hållbarhet i befintliga fastigheter. Vi levererar helhetslösningar – som tjänst med en fast månadskostnad.

De senaste åren har LeaseGreen vuxit snabbt på den finska marknaden. Nu etablerar vi oss i Sverige med Stockholm som bas.

Modern och väl beprövad miljöteknik och digitala lösningar ger våra kunder lägre livscykelkostnader, bättre inomhusklimat och – kanske viktigast av allt – minskade ekologiska fotavtryck. Det attraherar medvetna hyresgäster och höjer fastigheternas värde.

Effektivisera – Våra ingenjörer analyserar varje del i din fastighet efter lönsamma lösningar.

Producera – Låt geotermisk uppvärmning och till exempel soldriven kyla göra dig till nettoproducent.

Lagra – Vi designar flexibla system som kan anpassas till framtidens teknik.

Digitalisera – LeaseGreens digitaliserade system kan övervakas online i realtid.

Nyheter

Vi sparar pengar och miljön

De energieffektiviseringsprojekt som LeaseGreens experter genomfört har lett till kostnadsbesparingar på 24 procent i genomsnitt. Bekanta dig med våra resultat och referenser och ta kontakt. Vi hittar de lösningar som ger det bästa resultatet för din fastighet.

Bekanta dig med vår årsredovisning 2017