Styrkan
finns i fastigheten.

I LeaseGreens ögon är moderna energisystem och ett friskt inomhusklimat en framtidsinvestering. Vi levererar. Du betalar per månad. Din fastighet ökar i värde och dina driftskostnader sjunker.

Vår affärsidé är enkel. LeaseGreen förenar fastighetsstrategi, energieffektivering och reparationsbehov med lösningar inom smart energi för att öka lönsamhet och hållbarhet i befintliga fastigheter. Vi levererar helhetslösningar – som en tjänst med en fast månadskostnad.

De senaste åren har LeaseGreen vuxit snabbt på den finska marknaden. Nu etablerar vi oss i Sverige med Stockholm som bas.

Modern och väl beprövad miljöteknik och digitala lösningar ger våra kunder lägre livscykelkostnader, bättre inomhusklimat och – kanske viktigast av allt – minskade ekologiska fotavtryck. Det attraherar medvetna hyresgäster och höjer fastigheternas värde.

Effektivisera – Våra ingenjörer analyserar varje del i din fastighet för att söka efter lönsamma lösningar.

Producera – Låt geotermisk uppvärmning och till exempel soldriven kyla göra dig till nettoproducent.

Lagra – Vi designar flexibla system, som kan anpassas till framtidens teknik.

Digitalisera – LeaseGreens digitaliserade system kan övervakas online i realtid.

Nyheter

Vi sparar pengar och miljön

De energieffektiviseringsprojekt som LeaseGreens experter genomfört har lett till kostnadsbesparingar på i genomsnitt 24 procent. Ta del av våra resultat och referenser och kontakta oss. Vi hittar de lösningar som ger det bästa resultatet för din fastighet.

Ta del av vår årsredovisning 2017