Kirkkohallitus Eteläranta

Tavoitteet päästöjen pienentäminen ja työympäristön viihtyvyyden parantaminen

Mitä tehtiin

Modernisoitiin talon rakennusautomaatiojärjestelmä, vaihdettiin ilmanvaihtoon puhaltimia ja parannettiin ilmanvaihdon kanaviston toimivuutta sekä vaihdettiin valaistus LED-tekniikkaan

Keskeiset tulokset

Mittaukset on aloitettu

”Tällaisen hankkeen toteuttaminen olisi itse hyvin työlästä. Arvostamme tehokasta projektinhallintaa sekä tulosten seurantaa.”

Kiinteistösijoituspäällikkö Minna Jokinen

Kirkon eläkerahasto

Helsingin Etelärannassa sijaitsevaan Kirkkohallituksen kiinteistöön tehtiin energiasaneeraus, jonka tavoitteena oli modernisoida kiinteistötekniikkaa ja pienentää tuntuvasti energiankäytön aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Projektin suunnitteli ja toteutti suurten kiinteistöjen energiaratkaisuihin erikoistunut palveluyritys LeaseGreen.

”Halusimme tehdä taloudellisesti kannattavan investoinnin, joka leikkaa tehokkaasti päästöjä ja parantaa tiloissa työskentelevän henkilökunnan viihtyvyyttä”, Kirkon eläkerahaston kiinteistösijoituspäällikkö Minna Jokinen sanoo.

”Odotamme, että energiaprojektin jälkeen meillä on moderni ja helposti hallittava talotekninen kokonaisuus ja hyvin valaistut toimitilat. Investointi tehokkaampaan energiankäyttöön vaikuttaa myönteisesti myös kiinteistön arvoon.”

Kirkkohallituksen kiinteistö on rakennettu vuonna 1955, ja sen kerrosala on 8 747 neliömetriä. Rakennukseen on tehty laaja perusparannus vuonna 1991 ja pienempiä saneerauksia 2000-luvulla.

Nyt toteutetussa projektissa modernisoitiin talon rakennusautomaatiojärjestelmä, vaihdettiin ilmanvaihtoon energiatehokkaita puhaltimia, parannettiin ilmanvaihdon kanaviston toimivuutta ja vaihdettiin valaistus LED-tekniikkaan. LeaseGreen arvioi, että modernisointi tuottaa kiinteistön omistajille kaikkiaan 900 000 euron elinkaarisäästöt.