Citymarket Malmi

Säästötavoite 300 000 eur

Mitä tehtiin

Modernisoitiin automaatio, ilmanvaihto ja valaistus

Keskeiset tulokset

Energiankulutuksen pieneneminen, teknisten huoltojen helpottuminen

”Arvostamme kumppania, joka ottaa aidosti vastuun kokonaisuudesta. Luotamme siihen, että LeaseGreen valitsee tehokkaimmat ja elinkaaren kannalta kestävimmät ratkaisut Citymarketin energiatehokkuusprojektiin.”

Rakennuttamis- ja ylläpitojohtaja Jukka K. Anttila

Ruokakesko

LeaseGreen suunnitteli ja toteutti energiatehokkuuden kehitysprojektin Helsingin Malmilla toimivaan Citymarketiin. Projektissa uudistettiin kauppakiinteistön automaatiota ja ilmanvaihtoa, ja laajoja osia valaistuksesta muutettiin LED-tekniikkaan. Investoinnin elinkaarisäästöt kohoavat noin 300 000 euroon.

LeaseGreenin toimitusjohtaja Tomi Mäkipellon mukaan energiatehokkuus on suuri mahdollisuus suomalaiselle kaupan alalle. Kauppakeskukset käyttävät runsaasti energiaa, ja uusi talotekniikka tarjoaa selvän tehokkuusedun esimerkiksi 2000-luvun vaihteessa asennettuihin laitteisiin verrattuna.

”Energiankulutusta voidaan pienentää kohteesta riippuen 10–30 prosenttia, vikoja tulee vähemmän ja tekniset huollot helpottuvat. Energiatehokkuutta voidaan käyttää hyväksi myös kiinteistön markkinoinnissa.”