Spektri Business Park

Tavoitteet parempi työympäristö ja pienemmät kulut / Pinta-ala 55 000 m²

Mitä tehtiin
Modernisoitiin automaatio, ilmanvaihto, jäähdytys ja valaistus

Keskeiset tulokset
Mittaukset aloitetettu

”Kiinteistön käyttäjien olosuhteet nousevat hyvältä erinomaiselle tasolle ja säästämme energiaa. Työtä on ilo tehdä, kun toimistossa on raikas ilma ja sopiva lämpötila.”

Toimitusjohtaja Outi Kymäläinen
Spektri Business Park

LeaseGreen modernisoi Espoon Tapiolassa sijaitsevan Spektri Business Parkin Kvintti-kiinteistön. LeaseGreenin energiasaneeraus kattoi Kvintin rakennusautomaation, ilmanvaihdon, jäähdytyksen ja valaistuksen uudistamisen. Rakennukseen asennettiin uusi järeä jäähdytyskone sekä useita kymmeniä toimilaitteita, antureita ja valaisimia. Lopuksi talo kytkettiin LeaseGreenin pilvipohjaiseen etävalvontaan.

Kvintin täydellisesti uusittu automaatiojärjestelmä tarjoaa käyttäjälleen selvästi tarkempaa tietoa kuin alkuperäinen järjestelmä, joka oli tullut elinkaarensa päähän. Uusi järjestelmä seuraa muun muassa kiinteistön osien lämpötilaa, sisäilman hiilidioksidipitoisuutta ja ilmanvaihdon puhalluksen painetta.

”Mopo vaihtui mersuun”, sanoo automaatioon erikoistunut LeaseGreenin projektipäällikkö Tero Ritari.

”Tietoa on monin verroin enemmän ja siihen päästään nopeammin kiinni kuin aikaisemmin. Tällä saadaan selvitettyä muutamassa sekunnissa se, mikä saattoi aikaisemmin kestää jopa kymmenen minuuttia. Olosuhteiden tarkalla seuraamisella voidaan saavuttaa jopa 10-40 prosentin säästöt kiinteistön energiankulutukseen.”

Etera Pitäjänmäki

Säästötavoite >1,8 milj. eur / Sopimuksen kesto 96 kk

Mitä tehtiin
Modernisoitiin automaatio, ilmanvaihto ja valaistus

Keskeiset tulokset
Energiakulut –30 % (12 kk mittausdata)

 

 

”Säästämme joka kuukausi enemmän rahaa kuin maksamme LeaseGreenille kuukausimaksua. Tässä projektissa on erinomainen kannattavuuden ja riskin suhde.”

 

Kiinteistöpäällikkö Matti Autere

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

LeaseGreen suunnitteli ja toteutti energiasaneerauksen Helsingin Pitäjänmäessä sijaitsevaan Kutomo Business Parkiin, jonka omistaja on eläkevakuutusyhtiö Etera. Rakennusten ilmanvaihto modernisoitiin ja muutettiin tarpeenmukaiseksi. Automaatio uudistettiin. Kiinteistön ulko- ja pysäköintialueiden valaistus päivitettiin LED-tekniikkaan.

Projekti toteutettiin LeaseGreenin palvelumallilla, joka perustuu kuukausimaksuun. Sopimuskauden kesto on kahdeksan vuotta ja Eteran nettosäästö investointien elinkaaren aikana yli 1,8 miljoonaa euroa.

”Tämä on erinomainen ratkaisu kiinteistön omistajalle, koska se ei sido omistajan pääomaa”, Eteran kiinteistöpäällikkö Matti Autere sanoo. ”Energiatehokkuus on myös ekotehokkuutta Eteralle. Kestävän kehityksen tukeminen on tärkeä osa kiinteistösijoittamista.”

LeaseGreenin ennusteen mukaan Etera saavuttaa Kutomon energiatehokkuushankkeen investoinneille yli 19 prosentin tuoton. Hankkeessa mukana ollut Corbelin tekninen manageri Jan Trygg sanoo, että asennukset toteutettiin sujuvasti:

”Toteutus ei häirinnyt kiinteistön vuokralaisia, ja talossa työskentelevien ammattilaisten olosuhteet paranivat. Ilmanvaihto ja lämmönjako toimivat aiempaa paremmin, valaistuksen teho parani uuden LED-valaistuksen ansiosta ja talojen korjausvelka pieneni.”

Liikuntakeskus Pajulahti

Tavoitteet paremmat olosuhteet ja 1,4 milj. eur säästöt

Mitä tehdään
Modernisoidaan ilmanvaihtoa, optimoidaan automaatio ja uudistetaan valaistus

Keskeiset tulokset
Mittaukset aloitetaan hankkeen valmistuttua

”Haluamme uudistaa laitekantaa järkevästi, jotta ison talon korjausvelka ei kasva liian suureksi.”

Toimitusjohtaja Lasse Mikkelsson, Liikuntakeskus Pajulahti

LeaseGreen toteuttaa Pajulahden urheiluopistolla energiasaneerauksen, joka parantaa opiston päärakennuksen olosuhteita ja leikkaa energiankulutusta. Modernisoinnissa uudistetaan ilmanvaihdon koneita ja ohjausta, optimoidaan rakennuksen automaatio ja asennetaan uusia valaisimia. Tavoitteena on 27 prosentin säästö päärakennuksen vuosittaisiin energiakuluihin ja noin 1,4 miljoonan euron säästöt investointien elinkaaren aikana.

Liikuntakeskus Pajulahti on yksi Suomen suurimmista urheiluopistoista. Alueen liikunta- ja majoitustilojen yhteenlaskettu pinta-ala on yli neljä hehtaaria.

”Energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys ovat suuria ja tärkeitä haasteita meille”, Pajulahden toimitusjohtaja Lasse Mikkelsson sanoo. ”Ihmisten vaatimustaso kasvaa koko ajan, eikä kyse ole pelkästään tilojen käyttömukavuuteen liittyvistä odotuksista.”

LeaseGreenin toimitusjohtajan Tomi Mäkipellon mukaan LeaseGreen vaikuttaa siihen, että liikunta- ja terveysalojen ammattilaiset voivat onnistua työssään ja että asiakkaat viihtyvät.

”Päivitämme kiinteistöjen aivot ja sydämen sellaiseen kuntoon, että ne tarjoavat hyvät olosuhteet talojen käyttäjille pitkälle tulevaisuuteen.”

Varma

Projektin tavoite parempi työympäristö ja pienemmät energiakulut

Mitä tehdään
Talotekniikan modernisointi kolmeen kiinteistöön

Keskeiset tulokset
Mittaukset aloitetaan hankkeen valmistuttua

”Kiinteistöjen energiankulutuksen ja päästöjen hillitseminen LeaseGreenin mallilla on kustannustehokas ratkaisu meille. Olemme vakuuttuneita siitä, että heillä on hyvä osaaminen projektien toteutukseen.”

Toimitilajohtaja Toni Pekonen, työeläkeyhtiö Varma

LeaseGreen modernisoi työeläkeyhtiö Varman omistamien kauppakiinteistöjen talotekniikkaa Porissa, Seinäjoella ja Joensuussa. Projektit toteutetaan LeaseGreenin kehittämällä palvelumallilla, joka ei sido asiakkaan pääomaa. Asiakkaan kuukausimaksu jää pienemmäksi kuin hankkeen investointien energiansäästö. Energiatehokkuus rahoittaa itse itsensä.

Uudistettavat kolme kiinteistöä ovat ikääntyneitä ja kookkaita vähittäiskaupan kiinteistöjä. Kaikissa kolmessa toimii Iskun myymälä. Talotekniikan uudistaminen parantaa vuokralaisen työntekijöiden ja asiakkaiden olosuhteita.

”Hankkeen jälkeen omistajalla on salkussaan paremmat kiinteistöt kuin ennen hanketta, vaikka omistaja ei ole sitonut investointeihin yhtään omaa rahaa”, LeaseGreenin toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto sanoo. ”Vuokralainen pääsee toimimaan paremmassa työympäristössä, joka kuluttaa aiempaa vähemmän sähköä ja lämpöä.”

F9 Distribution

Säästötavoite 800 000 eur / Pinta-ala 15 000 m²

Mitä tehtiin
Modernisoitiin automaatio ja ilmanvaihto

Keskeiset tulokset
Mittaukset aloitettu

”Lisäämme ilmanvaihdon riittävyyttä ja säädettävyyttä – ja säästämme paljon rahaa. Kun rakennuksessa on paljon kuutioita ja kulmia, tarkalla ohjauksella voidaan saavuttaa suuret mittakaavaedut.”

Mika Nurminen, Kiinteistö Oy Hatanpään valtatie 48

LeaseGreen toteuttaa laajan energiasaneerauksen F9 Distributionin logistiikkakiinteistöön Tampereella. Projektissa modernisoidaan kiinteistön automaatiojärjestelmä ja ilmanvaihtokoneet sekä muutetaan ilmanvaihdon periaate tarpeenmukaiseksi.

Uudistettava kiinteistö sijaitsee osoitteessa Hatanpään valtatie 48. Rakennuksen pinta-ala on 15 000 m2 ja tilavuus 213 000 m3. Energiatehokkuushankkeen arvioidaan tuottavan investointien elinkaaren aikana lähes 800 000 euron säästöt kiinteistön omistajalle. Investointien tuoton ennustetaan nousevan yli 10 prosenttiin.

LeaseGreen seuraa saneeratun kiinteistön olosuhteita ja säästöjen toteutumista pilvipohjaisella IoT-palvelulla. Toteutukselle myönnetään myös niin sanottu energiansäästövakuutus.

”Kiinteistötekniikan keskitetty hallinta sopii hyvin meidän tilanteeseen”, kiinteistön edustaja Mika Nurminen sanoo. ”LeaseGreenin teknologinen osaaminen, referenssit ja tiimin yrittäjämäinen asenne vakuuttivat meidät siitä, että projekti onnistuu.”

Sirius Varkaus

Säästötavoite >400 000 eur

Mitä tehdään
Kiinteistötekniikan laaja-alainen modernisointi

Keskeiset tulokset
Mittaukset aloitetaan hankkeen valmistuttua

”Suunnitelman kokonaisvaltaisuus ratkaisi. LeaseGreen onnistui vakuuttamaan meidät siitä, että he haluavat toteuttaa mahdollisimman mielekkään ratkaisun asiakkaalleen eikä vain mahdollisimman suurta projektia itselleen.”

Sijoitusjohtaja Jonas Ahlblad, Sirius Capital Partners

LeaseGreen uudistaa Varkauden Citymarketin kiinteistötekniikan. Perusteellisessa energiasaneerauksessa modernisoidaan kauppakiinteistön rakennusautomaatio, ilmanvaihtokoneet, jäähdytys ja valaistus. Pysäköintiin tarkoitetun hallin ja ulkoalueen vanhat valaisimet korvataan LED-valonlähteillä.

Varkauden Citymarket on rakennettu 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa. LeaseGreen toteuttaa kiinteistön energiasaneerauksen avaimet käteen –projektina, suunnittelusta toteutukseen saakka.

Uudistus parantaa kiinteistön käyttäjien olosuhteita ja pienentää vuokralaisten energiakustannuksia. Projektin tuottaman energiansäästön arvon arvioidaan nousevan yli 400 000 euroon investointien elinkaaren aikana. Rakennuksen korjausvelka putoaa ja arvo nousee.

Isku Turku

Säästötavoite >500 000 eur / Pinta-ala 7 400 m²

Mitä tehdään
Lämmityksen, ilmanvaihdon ja valaistuksen saneeraus

Keskeiset tulokset
Mittaukset aloitetaan hankkeen valmistuttua

”Meillä on vankka luottamus LeaseGreeniin, ja koko paketti rahoituksesta alkaen hoituu sieltä. Uskomme, että tällainen toimintamalli tulee yleistymään nopeasti Suomessa.”

Kiinteistöpäällikkö Rauli Majuri, Isku Invest

Energiatehokkuuden palveluyritys LeaseGreen toteuttaa Turun Pläkkikaupungissa sijaitsevaan Kiinteistönpaikka-liikekiinteistöön laajan kiinteistöteknisen modernisoinnin. Avaimet käteen –projektina toteutettavan hankkeen ydin on lämmitysmuodon vaihto: uudet energiatehokkaat lämpöpumput korvaavat perinteisen öljylämmityksen. Samalla uudistetaan myös rakennusautomaatiota, ilmanvaihtoa ja valaistusta.

Kiinteistönpaikka valmistui vuonna 1972 ja sitä laajennettiin vuonna 1987. Kiinteistönpaikkaan asennetaan nyt kaksi suuritehoista vesi-ilmalämpöpumppua. LeaseGreenin toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto arvioi, että lämpöpumppuratkaisu leikkaa Kiinteistönpaikan energiakuluja 35 prosenttia aiemmasta. Lisäetuina tulevat parempi työympäristö ja alenevat huoltokustannukset.

Kiinteistönpaikan energiatehokkuusprojekti toteutetaan LeaseGreenin kehittämällä palvelumallilla, joka ei sido asiakkaan pääomaa. LeaseGreen rahoittaa, suunnittelee ja toteuttaa investoinnit, joiden tuloksena syntyvä säästö on suurempi kuin asiakkaan kuukausimaksu. Energiatehokkuus rahoittaa itse itsensä.

 

A-lehdet

Säästötavoite >500 000 eur / Pinta-ala 12 000

Mitä tehtiin
Modernisoitiin automaatio, uudistettiin ilmanvaihtoa ja valaistusta

Keskeiset tulokset
Projekti valmistunut, säästökausi alkanut

”Aikataulu oli tiukka, mutta se pidettiin ja asiat hoidettiin kaikin puolin asiallisesti. LeaseGreenin projektipäällikkö oli joustava, kuunteli asiakastaan ja piti sormensa tarkasti projektin pulssilla.”

Tuotantopäällikkö Markus Harjula, A-lehdet

LeaseGreen toteutti A-lehtien pääkonttoriin kiinteistötekniikan modernisoinnin, jonka tavoitteena on rakennuksen ilmanvaihdon ja valaistuksen ohjauksen tehostaminen. Projektissa saneerattiin ja laajennettiin kiinteistön automaatiojärjestemää, vaihdettiin säätimiä ja lisättiin tiloihin hiilidioksidiantureita. Lisäksi valaistuksen ohjaus muutettiin tarpeenmukaiseksi.

A-lehtien pääkonttori on rakennettu vuonna 2003. Meren rannalla Helsingin Kulosaaressa sijaitsevan rakennuksen seinissä on runsaasti lasia, joten olosuhteet talon sisällä saattavat sään muutosten myötä vaihdella runsaasti yhdenkin päivän aikana. Kiinteistötekniikan modernisointi tasoittaa työympäristön olosuhteita ja parantaa viihtyvyyttä. Myös energiaa säästyy, kun ilmaa vaihdetaan ja valaistusta ohjataan tarpeen mukaan.

LeaseGreenin toimitusjohtajan Tomi Mäkipellon mukaan talotekniikan älykkyys, tarkkuus ja tehokkuus ovat parantuneet tuntuvasti kymmenessä vuodessa. Mäkipelto arvioi, että nyt toteutettu modernisointi tarjoaa A-lehdille yli 500 000 euron kustannussäästön investointien elinkaaren aikana.

Trevian Purotie

Säästötavoite 500 000 eur / Pinta-ala 5 000 m²

Mitä tehtiin
Modernisoitiin automaatio, uudistettiin ilmanvaihtoa ja valaistusta

Keskeiset tulokset
Mittaukset aloitetaan hankkeen valmistuttua

”Olemme toteuttaneet useita avaimet käteen -hankkeita LeaseGreenin kanssa ja tiedämme, että he miettivät ja tekevät kaikki projektiin liittyvät asiat loppuun saakka. Kokonaistoimitus tarkoittaa todella sitä, mitä tuo sana lupaa.”

Portfolio manager Antti Venermo, Trevian

LeaseGreen toteutti energiatehokkuushankkeen Helsingin Pitäjänmäen Purotiellä sijaitsevaan toimistokiinteistöön, joka tarjoaa tilat mm. energiayhtiö St1:n pääkonttorille. Vuonna 1991 valmistunutta kiinteistöä hallinnoi kiinteistösijoitus- ja varainhoitoyhtiö Trevian Asset Management.

Projektissa uudistettiin kiinteistön rakennusautomaatiota, ilmanvaihtoa ja valaistusta. Pysäköintihallin valaistus muutettiin LEDeihin ja liiketunnistukseen perustuvaan tekniikkaan. LeaseGreen-hankkeen investointien tuottamien elinkaarisäästöjen arvioidaan kohoavan tässä kiinteistössä lähes 500 000 euroon.

”Talo on hyvässä kunnossa, mutta sen kiinteistötekniikka edusti alkuperäistä 1990-luvun tasoa”, Trevianin portfolio manager Antti Venermo sanoo. ”Työympäristön olosuhteet paranevat ja energialasku pienenee, kun investoimme nykyaikaiseen ja ympäristöystävälliseen tekniikkaan.”

Isku Lahti

Säästötavoite >8 000 000 eur / Pinta-ala 55 000 m²

Mitä tehtiin
Modernisoidaan automaatio, rakennettiin lämmön talteenotto ja uudistettiin valaistus

Keskeiset tulokset
Projekti valmistunut, säästökausi alkanut

”Lahden tehtaan energiakulut putoavat alle puoleen aiemmasta. Energiatehokkuutta kannattaa kehittää osana tehtaan suurempaa uudistusta ja tehdä se etupainotteisesti ennen kuin energian verotus kiristyy.”

Talousjohtaja Asko Dahlbom, Isku-Yhtymä

Isku-Yhtymä on tehnyt Lahden-tehtaallaan energiatehokkuuden parantamiseen keskittyvän suurinvestoinnin, jonka toteutti avaimet käteen –toimituksena LeaseGreen. Yhtenä taloteknisenä kokonaisuutena aiemmin toiminut rakennus jaettiin osastoihin, joiden lämmitystä ja ilmanvaihtoa voidaan ohjata erillään. Kiinteistöautomaatio uudistettiin, purunpoistoon rakennettiin tehokkaampi lämmön talteenotto ja valaistus vaihdettiin LED-tekniikkaan.

LeaseGreenin toimitusjohtajan Tomi Mäkipellon mukaan Isku saavuttaa näillä investoinneilla yli 8 miljoonan euron elinkaarisäästöt.

”Meidän käsityksemme mukaan tämä on yksi Suomen kaikkien aikojen suurimmista kiinteistötekniikan energiatehokkuusinvestoinneista, ellei jopa suurin. Iskun tapaus osoittaa, että teollisuusyritykset voivat tehdä suuriakin tuottavuushyppyjä Suomessa.”

Iskun ja LeaseGreenin yhteishanke valmistui tammi-helmikuun vaihteessa 2016. Kiinteistötekniikan modernisointi muodostaa osan Lahden tehtaan laajemmasta uudistuksesta, jonka investointien kokonaissumma nousee yli 20 miljoonaan euroon. Iskun tuotannon tehokkuus nousee uudistuksen jälkeen eurooppalaiselle huipputasolle.

IVG Vallila

Pinta-ala 10 000 m²

Mitä tehtiin
Modernisoitiin ilmanvaihto ja valaistus

Keskeiset tulokset
Projekti valmistunut, säästökausi alkanut

”Vanha rakennuskanta pysyy kilpailukykyisenä ja käyttäjät tyytyväisinä, kun talo pidetään tekniikaltaan uudenveroisena. Fiksut sijoittajat pystyvät laskemaan nopeasti, miten nämä hyödyt heijastuvat kiinteistön markkina-arvoon.”

Johtaja Jere Kilpi, LeaseGreen Suomi

LeaseGreen toimitti IVG Polarille avaimet käteen –hankkeena Helsingin Vallilassa sijaitsevan toimistokiinteistön taloteknisen uudistuksen. Kohteen osoite on Elimäenkatu 26 ja se on rakennettu vuonna 1969. Kiinteistön tiloissa on vuokrattavaa toimistotilaa noin 10 000 neliön verran.

”Modernisoimme kiinteistön ilmanvaihtoa ja päivitimme valaistuksen nykyaikaan eli LED-tekniikkaan”, sanoo LeaseGreenin johtaja Jere Kilpi. ”Tyypillisesti tämänikäisissä rakennuksissa myös automaatio on tullut taipaleensa päähän, mutta tässä talossa automaatio oli ajan tasalla.”

Kilven mukaan optimaalisesti suunniteltu energiatehokkuushanke nostaa kiinteistön arvoa selvästi enemmän kuin investointi maksaa. Tyypillinen arvonnousu on 3-6 prosenttia.

”Monet asiakkaat ovat sanoneet, että tällaisessa investoinnissa vaikuttaisi olevan paljonkin järkeä.”

Evälahti Imatra

Säästötavoite 200 000 eur / Pinta-ala 2400 m²

Mitä tehtiin
Uusittiin automaatio, saneerattiin ilmanvaihto ja valaistus

Keskeiset tulokset
Projekti valmistunut, säästökausi alkanut

”Talo on sitä arvokkaampi, mitä paremmassa kunnossa se on. Minä uskon, että tämä investointi johtaa kokoonsa nähden yli kaksinkertaiseen arvonnousuun.”

Hallituksen pj. Jukka Evälahti, Evälahti Oy

LeaseGreen toteutti Imatran keskustassa sijaitsevaan Killenkulman liikekiinteistöön energiatehokkuusremontin, joka parantaa kiinteistön käyttäjien olosuhteita ja pienentää hoitokuluja. Avaimet käteen –hankkeena toteutetun projektin tavoitteena on noin 200 000 euron säästöt investointien elinkaaren aikana.

Killenkulman omistaa Evälahti Oy, yksi Etelä-Karjalan johtavista rakennusliikkeistä. LeaseGreen uudisti kiinteistön rakennusautomaation, saneerasi ilmanvaihto ja muutti tilojen valaistusta LED-tekniikkaan.

”Kiinteistö on saavuttanut 35 vuoden iän ja olisi joka tapauksessa tarvinnut remonttia lähitulevaisuudessa”, Evälahti Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Evälahti. ”Saamme nykyaikaisen tekniikan, ja investoinnin kustannukset kuitataan energiansäästöllä.”

Trevian Myyrinraitti

Pinta-ala 8000 m²

Mitä tehtiin
Modernisoitiin automaatio, ilmanvaihto ja valaistus

Keskeiset tulokset
Projekti valmistunut, säästökausi alkanut

”Kiinteistön arvo nousee selvästi enemmän kuin investointi maksaa. LeaseGreen toimii proaktiivisesti ja ripeästi, hallitsee tekniikan ja ymmärtää hyvin kiinteistösijoittajan näkökulman.”

Portfolio manager Antti Venermo, Trevian Asset Management Oy

Kiinteistösijoitus- ja varainhoitoyhtiö Trevian Asset Management investoi Vantaalla sijaitsevan Kiinteistö Oy Myyrinraitin energiatehokkuuteen. Projektissa uudistettiin muun muassa rakennuksen automaatio, ilmanvaihto ja valaistus. LeaseGreen toteutti sen avaimet käteen -hankkeena.

Myyrinraitti on valmistunut 1980-luvun puolivälissä. Rakennuksen tekninen erityispiirre on ilmalämmitys. LeaseGreenin ratkaisu perustuu ilmalämmitysjärjestelmän kehittämiseen, mikä on edullisempi ja vuokralaisten kannalta vaivattomampi vaihtoehtoehto kuin alun perin suunnittelupöydällä ollut vesipatteriverkoston asentaminen.

”Kiinteistön omistajan ykköstavoite on vuokralaisten pitäminen tyytyväisenä, koska se varmistaa korkean käyttöasteen”, LeaseGreenin toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto sanoo. ”Toinen puoli on omistajan arvo. Huolellisesti suunniteltu ja toteutettu energiatehokkuusprojekti nostaa kiinteistön arvoa välittömästi. Tuoton ja riskin välinen suhde on hyvinkin houkutteleva.”

Cursor Eagle

Säästötavoite 1 000 000 eur / Pinta-ala 14 500 m² / Sopimuksen kesto 96 kk

Mitä tehtiin
Modernisoitiin automaatio, ilmanvaihto ja jäähdytys

Keskeiset tulokset
Projekti valmistunut, säästökausi alkanut

”Hanke on tilaajalle helppo, kun siinä ei ole monia osapuolia. Tällainen toimintatapa edustaa uutta ajattelua. Kiinteistöalan perinteisessä investointiprojektissa suunnittelija katsoo asiaa omasta näkökulmastaan, urakoitsija omastaan ja tilaaja tietysti omastaan.”

Kiinteistöpäällikkö Kati Kolari, Cursor Oy

LeaseGreen modernisoi Kotkassa sijaitsevien Eagle-talojen automaation, ilmanvaihdon ja jäähdytyksen sekä tasapainottaa lämmitysjärjestelmän. Toimien avulla kolmessa kiinteistöyhtiössä saavutetaan yhteensä noin miljoonan euron nettosäästö investointien elinkaaren aikana. Eagle-talojen pääomistaja on Kotka-Haminan seudulla toimiva kehittämisyhtiö Cursor.

Eagle-talot on rakennettu Kotkan Karhulaan kolmessa vaiheessa vuosina 1989, 2002 ja 2009. Ne muodostavat yhden Kotkan seudun suurimmista toimistokeskittymistä ja tarjoavat työtilat noin 450 ammattilaiselle. Suurin vuokralainen on Andritz Oy.

”Suosittelen Kotkan esimerkkiä malliksi kaikkien kaupunkiseutujen kehittämisyhtiöille”, LeaseGreenin toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto sanoo. ”Energiatehokas talotekniikka vapauttaa kiinteistön omistajan taloudellisia resursseja muihin investointeihin ja helpottaa kiinteistönhoidon päivittäistä työtä. Kiinteistön arvo nousee ja vuokralaisten viihtyvyys paranee, kun tilojen sisäilmaolosuhteet kohentuvat.”

Citymarket Malmi

Säästötavoite 300 000 eur

Mitä tehtiin
Modernisoitiin automaatio, ilmanvaihto ja valaistus

Keskeiset tulokset
Projekti valmistunut, säästökausi alkanut

”Arvostamme kumppania, joka ottaa aidosti vastuun kokonaisuudesta. Luotamme siihen, että LeaseGreen valitsee tehokkaimmat ja elinkaaren kannalta kestävimmät ratkaisut Citymarketin energiatehokkuusprojektiin.”

Rakennuttamis- ja ylläpitojohtaja Jukka K. Anttila
Ruokakesko

LeaseGreen suunnitteli ja toteutti energiatehokkuuden kehitysprojektin Helsingin Malmilla toimivaan Citymarketiin. Projektissa uudistettiin kauppakiinteistön automaatiota ja ilmanvaihtoa, ja laajoja osia valaistuksesta muutettiin LED-tekniikkaan. Investoinnin elinkaarisäästöt kohoavat noin 300 000 euroon.

LeaseGreenin toimitusjohtajan Tomi Mäkipellon mukaan energiatehokkuus on suuri mahdollisuus suomalaiselle kaupan alalle. Kauppakeskukset käyttävät runsaasti energiaa, ja uusi talotekniikka tarjoaa selvän tehokkuusedun esimerkiksi 2000-luvun vaihteessa asennettuihin laitteisiin verrattuna.

”Energiankulutusta voidaan pienentää kohteesta riippuen 10-30 prosenttia, vikoja tulee vähemmän ja tekniset huollot helpottuvat. Energiatehokkuutta voidaan käyttää hyväksi myös kiinteistön markkinoinnissa.”

ABC Juva

Säästötavoite 300 000 eur / Pinta-ala 2950 m²

Mitä tehtiin
Modernisoitiin ilmanvaihto ja valaistus

Keskeiset tulokset
Projekti valmistunut, säästökausi alkanut

”Osuuskauppakaan ei toimi lintukodossa.  Meidän täytyy hoitaa tekniikka kuntoon, jotta voimme pitää ihmiset töissä.”

Talousjohtaja Ari Miettinen

Osuuskauppa Suur-Savo

Energiatehokkuuden palveluyritys LeaseGreen suunnitteli ja toteutti energiatehokkuusremontin Juvalla sijaitsevaan ABC-liikennemyymälään. Remontissa kiinteistön ilmanvaihtokoneet uusittiin, ilmanvaihdon ohjaus muutettiin tarpeenmukaiseksi ja valaistusta modernisoitiin LED-tekniikkaan. Investoinnin elinkaarisäästöt nousevat yli 300 000 euroon.

ABC Juvan liikennemyymälä on aloittanut toimintansa vuonna 2003. Kiinteistön pinta-ala on 2950 m2 ja se käyttää vuodessa 1800 MWh sähköä ja 1150 MWh kaukolämpöä. Rakennuksen omistaa Osuuskauppa Suur-Savo.

LeaseGreenin toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto sanoo, että Juvan ABC on tärkeä referenssi kokonaisvaltaiselle energiatehokkuuspalvelulle.

”Uskon, että Juvalla saavutettavat tulokset kiinnostavat koko S-ryhmää. Energiatehokkuus parantaa kiinteistön taloutta ja auttaa kiinteistön omistajaa pitämään huolta myös työntekijöistä ja ympäristöstä.”

Etera Pasila

Säästötavoite  >400 000 eur / Sopimuksen kesto 96 kk

Mitä tehtiin
Modernisoitiin ilmanvaihto ja valaistus

Keskeiset tulokset
Projekti valmistunut, säästökausi alkanut

”Energiakustannukset pienenevät ja kiinteistön käyttäjien tyytyväisyys nousee, kun olosuhteet paranevat. Laitteiden uusiminen on järkevää, koska vanhan ja uuden tekniikan välillä on niin suuri tehokkuusero.”

 

Kiinteistöpäällikkö Matti Autere

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera

LeaseGreen suunnitteli ja toteutti energiatehokkuusremontin Helsingin Pasilassa sijaitsevaan toimistokiinteistöön, jonka omistaja on Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera. Ilmanvaihtoa modernisoitiin ja muutettiin tarpeenmukaiseksi. Merkittävä osa valaistuksesta vaihdettiin LED-tekniikkaan.

Projekti toteutettiin LeaseGreenin palvelumallilla, joka perustuu kuukausimaksuun. Sopimuskauden kesto on kahdeksan vuotta ja Eteran nettosäästö investointien elinkaaren aikana noin 400 000 euroa.

”Säästämme joka kuukausi summan, joka on suurempi kuin kuukausimaksu”, Eteran kiinteistöpäällikkö Matti Autere sanoo. ”Tämä on erinomainen ratkaisu kiinteistön omistajalle, koska se ei sido omistajan pääomaa. Energiatehokkuus on myös ekotehokkuutta Eteralle. Kestävän kehityksen tukeminen on tärkeä osa kiinteistösijoittamista.”

Reumaliitto Apila

Säästötavoite  1,3 milj. eur / Sopimuksen kesto 96 kk / Pinta-ala 8700 

Mitä tehtiin
Modernisoitiin automaatio, ilmanvaihto ja valaistus

Keskeiset tulokset
Projekti valmistunut, säästökausi alkanut

”Asiakastyytyväisyys nousee entisestään, kun ilmanvaihto saadaan päivitettyä tälle vuosituhannelle. LeaseGreenin kanssa asiat ovat edenneet ripeästi ja täsmälleen niin kuin on sovittu. Tässä ei ole ollut yhtään sellaista jaanaamista niin kuin joskus erilaisissa projekteissa näkee.”

 

Operatiivinen johtaja Sirkku Ala-Peijari

Kuntoutumiskeskus Apila

Kangasalla toimiva kuntoutumiskeskus Apila paransi taloteknisten järjestelmiensä energiatehokkuutta kuukausimaksuun perustuvalla palvelusopimuksella, joka ei vaatinut Apilalta omia investointeja. LeaseGreen suunnitteli ja toteutti investoinnit, jotka tuottavat Apilalle noin 1,3 miljoonan euron nettosäästöt investointien elinkaaren aikana. Kuukausimaksu on pienempi kuin investointien tuloksena syntyvä säästö.

Apila on erikoistunut reuman hoitoon ja sen omistaa Suomen Reumaliitto ry. Energiatehokkuusremontissa modernisoitiin Apilan taloautomaatio ja ilmanvaihto sekä vaihdettiin valaistus LED-teknologiaan. Modernisoinnit parantavat Apilan asemia hoitoalan kilpailutuksissa, ja myös sisäilman laatu paranee.

”Uuden ja vanhan tekniikan tehokkuuserot ovat revähtäneet suuriksi”, LeaseGreenin toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto sanoo.

”Vanhoissa kiinteistöissä on hyvin vaikea toimia, jos korjauksia laiminlyödään liian pitkään. Resurssitehokkuuden kannalta on vastuutonta jättää rakennukset ränsistymään ja rakentaa sitten kovalla rahalla viereen uusia. Tuntuu hienolta, että voimme uuden tekniikan avulla parantaa Apilan mahdollisuuksia onnistumiseen tärkeässä reumapotilaiden hoitotehtävässä.”

Exilion Itämerentorni

Säästötavoite  >100 000 eur / Pinta-ala 350 

Mitä tehtiin
Modernisoitiin pysäköintihallin valaistus LED-tekniikkaan

Keskeiset tulokset
Valoteho +30 % ja energiankulutus -70 %

”Homma toimi hyvin ja valaistus saatiin käyttöön ripeästi. Tällaisen hankkeen kannattavuuden voi laskea melkein millä tavalla tahansa ja lopputulos on sama: varmasti kannattaa.”

Toimitusjohtaja Ari Talja, Exilion Capital

Helsingin Ruoholahdessa sijaitsevan Itämerentornin pysäköintihalliin asennettiin loppukesällä 2015 LED-valaisimet, jotka tuottavat tiloihin selvästi aiempaa suuremman valotehon 70 prosenttia pienemmällä energiankulutuksella. Työn suunnitteli ja toteutti LeaseGreen avaimet käteen -projektina. Kiinteistön omistavan Exilion Capitalin vuokralaisten nettosäästö nousee valaisinten elinkaaren aikana yli 100 000 euroon.

Vuonna 2000 valmistunut Itämerentorni on Ruoholahden maamerkki, joka tunnettiin aiemmin Sitran pääkonttorina. Kiinteistöön kuuluu 16-kerroksisen tornitalon lisäksi matalampi kaareva toimistorakennus. Vuokralaisina kiinteistössä ovat muiden muassa PriceWaterhouseCoopers, Suominen ja HOK-Elannon S-Market.

”Itämerentorni on hieno kohde ja Exilion pitää siitä hyvää huolta”, LeaseGreenin toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto sanoo. ”LED-teknologia on kypsynyt sille tasolle, että sitä voi suositella ammattimaisille kiinteistönomistajille – kunhan työ suunnitellaan ja toteutetaan huolellisesti. Energian tuhlausta en voi suositella edes amatööreille.”

Kauppakeskus Viisari

Säästötavoite  >1 000 000 eur / Sopimuksen kesto 60 kk

Mitä tehtiin
Modernisoitiin automaatio, ilmanvaihto ja valaistus

Keskeiset tulokset
Energiakulut -25 % (10 kk mittausdata)

”Sopimuksen edullisuus, asiantuntemus ja LeaseGreenin kokonaisvaltainen ote ratkaisivat päätöksen. Tällaisen hankkeen toteuttaminen itse olisi hyvin työlästä. Emme välttämättä tunnistaisi kaikkia mahdollisuuksia tai jos tunnistaisimme, saattaisimme pitää niitä liian vaivalloisina.”

Talousjohtaja Asko Dahlbom, Isku-Yhtymä

Isku uudisti Vantaalla kehä kolmosen varrella sijaitsevan kauppakeskus Viisarin talotekniikan. Hankkeen suunnittelun ja investoinnit toteutti energiatehokkuuden palveluyritys LeaseGreen. Tavoitteena on yli miljoonan euron nettosäästö Iskulle investointien elinkaaren aikana.

Kauppakeskus Viisari on rakennettu vuonna 1981 ja sitä on laajennettu useaan otteeseen, viimeksi vuonna 2005. Viisarin energiatehokkuushanke toteutettiin LeaseGreenin palvelumallilla, jossa investointien tuloksena syntyvä säästö nousee korkeammaksi kuin asiakkaan kuukausimaksu.

Suurin osa projektin tuottamista säästöistä tulee automaation ja ilmanvaihtokoneiden modernisoinnista. Kiinteistöön toteutettiin myös uusi aiempaa tehokkaampi viilennysratkaisu, ja valaistus päivitettiin LED-tekniikkaan.

Kuortaneen urheiluopisto

Säästötavoite  1 300 000 eur / Sopimuksen kesto 60 kk / Tilavuus 205 000

Mitä tehtiin
Modernisoitiin automaatio ja ilmanvaihto

Keskeiset tulokset
Projekti valmistunut, säästökausi alkanut

”Kokonaisuuden hallinta ja LeaseGreenin ammattitaito herättivät meidän luottamuksen, ja rahoitus ratkaisi päätöksen. Tärkeät investoinnit saadaan toteutettua suunniteltua nopeammin, koska meidän ei tarvinnut sitoa niihin omaa pääomaa eikä lainarahaa.”

Talousjohtaja Jaakko Niiranen, Kuortaneen Urheiluopisto

Kuortaneen Urheiluopisto toteutti energiatehokkuushankkeen, jonka tavoitteena on lähes 20 prosentin säästö Kuortane-hallin ja opiston päärakennuksen energialaskuun. Hankkeessa modernisoitiin näiden rakennusten kiinteistöautomaatio ja ilmanvaihto.

Urheilukiinteistöt ovat tyypillisesti suuria energiankuluttajia. Kuortaneen Urheiluopistolta löytyy sisätiloja yhteensä 3,5 hehtaaria, joiden tilavuus on 205 000 kuutiometriä. Lämpöenergiaa urheiluopisto tarvitsee vuosittain noin 5000 MWh, mikä vastaa 250 omakotitalon vuosikulutusta. Sähköntarve on suhteellisesti vielä suurempi kuin pientaloissa.

”Urheilijat ovat erittäin vaativia kiinteistöjen loppukäyttäjiä”, LeaseGreenin toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto sanoo. ”Eri lajeilla on erilaisia toiveita lämpötiloille, eikä liikuntatilojen hiilidioksidipitoisuus saa nousta liian korkeaksi. Uuden järjestelmän ja uusien antureiden tarkkuudelle asetettiin siksi erittäin korkeat vaatimukset.”

 

Kaunialan sairaala

Säästötavoite 900 000 eur / Sopimuksen kesto 72 kk

Mitä tehtiin
Modernisoitiin automaatio, ilmanvaihto ja valaistus

Keskeiset tulokset
Projekti valmistunut, säästökausi alkanut

”Hanke toteutetaan palveluna, joka tuottaa Kaunialalle säästöjä ilman sairaalan omaa investointia. Tämä on nerokas ja turvallinen ratkaisu kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen varsinkin julkisella sektorilla.”

Toimitusjohtaja Mervi Ahlroth, Kaunialan Sairaala Oy

LeaseGreen Suomi toteutti Kaunialan sotavammasairaalaan laajan energiatehokkuushankkeen, jonka tavoitteena on 900 000 euron säästö energiakustannuksiin investointien elinkaaren aikana.

LeaseGreen veloittaa Kaunialan energiaremontin kuukausimaksulla, joka on pienempi kuin hankkeen tuottama energiansäästö. Sopimuskauden kesto on kuusi vuotta. Projektissa laajennettiin ja uudistettiin muun muassa rakennusautomaatiojärjestelmää. Suurin osa ilmanvaihtokoneista modernisoitiin ja niiden ohjaus muutettiin tarpeenmukaiseksi.

”Osastojen ja juhlasalin ilmanvaihto säätyy nyt automaattisesti käyttäjien tuottaman hiilidioksidin mukaan”, LeaseGreenin toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto sanoo. ”Toimme Kaunialaan myös LED-valaisintekniikkaa ja tunnistinohjauksia sekä tehostimme vedenkäyttöä.”

Sallila Energia

Säästötavoite 60 % / Sopimuksen kesto 84 kk / Tilavuus 12 000 M³

Mitä tehtiin
Vaihdettiin lämmitysmuoto lämpöpumppuihin

Keskeiset tulokset
Projekti valmistunut, säästökausi alkanut

”Olemme sitoutuneet päästöjen vähentämiseen, ja tämä muutos on hyvä tapa hyödyntää edullisia vähäpäästöisiä vaihtoehtoja. LeaseGreenilla on järkevä ja uskottava palvelumalli, joka sopi meidän tarpeisiin hyvin.”

Toimitusjohtaja Janne Vettervik, Sallila Energia Oy

LeaseGreen toteutti Loimaan seudulla toimivalle Sallila Energialle energiatehokkuushankkeen, jonka tavoitteena on yhtiön pääkonttorin energiankulutuksen pienentäminen ja fossiilisen energian käytön minimoiminen lämmityksessä. Projektissa Sallila Energian pääkonttoriin asennettiin kaksi järeää lämpöpumppua, joiden lasketaan leikkaavan rakennuksen energiakustannuksia 60 prosenttia.

Pääkonttoria ja samalla alueella sijaitsevaa varastorakennusta on aiemmin lämmitetty pääsääntöisesti sähköllä. Öljyä on käytetty vuoden kylmimpinä kuukausina huipputehon tuotantoon.

Rakennusten tilavuus on yhteensä noin 12 000 m3. Päävastuun niiden lämmittämisestä ottavat nyt ilmavesilämpöpumput, jotka tuottavat yhteensä 128 kW tehon. Vanhat öljykattilat jätetään varajärjestelmäksi.

Trevian Liesikuja

Säästötavoite 400 000 eur / Sopimuksen kesto 72 kk / Pinta-ala 3 200 M²

Mitä tehtiin
Modernisoitiin ilmanvaihto ja valaistus

Keskeiset tulokset
Projekti valmistunut, säästökausi alkanut

”Modernisoimme Myyrmäen Liesikujalla ilmanvaihdon laitteet ja muutimme ilmanvaihdon tarpeenmukaiseksi. Valaistusta uudistettiin niin, että se sopii led-tekniikkaan. Taloon tuli myös vedensäästöratkaisu.”

Toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto, LeaseGreen Suomi

Kun Liesikuja 7 suunniteltiin ja rakennettiin Vantaan Myyrmäkeen 1980-luvun lopulla, sen tekniset ratkaisut edustivat silloista huipputasoa. Tuli aika kantaa täysin palvelleet koneet pois ja tuoda niiden tilalle uuden sukupolven edustajat.

LeaseGreen on tehnyt sopimuksen energiatehokkuuden kokonaisvaltaisesta kehittämisestä Liesikujan kiinteistöyhtiötä hallinnoivan Trevian Asset Managementin kanssa. LeaseGreenin toimitusjohtajan Tomi Mäkipellon mukaan osapuolet ovat asettaneet remontin säästötavoitteeksi 400 000 euroa, mikä jää asiakkaan eduksi kaikkien kulujen jälkeen.

Liesikuja 7 on valmistunut vuonna 1990 ja sen pinta-ala on 3200 m2. LeaseGreen laskuttaa energiatehokkuuspalvelun kustannukset kiinteällä kuukausimaksulla. Sopimuskauden kesto on 72 kuukautta. Aiemmin LeaseGreen on toteuttanut Trevianille samantyyppisen projektin Turussa sijaitsevaan Koivulan liikekeskukseen.

Etera Tilkka

Säästötavoite 200 000 eur / sopimuskausi 48 kk / pinta-ala 15 144 M²

Mitä tehtiin
Lisättiin älykästä talotekniikkaa

Keskeiset tulokset
Selvästi ennakkoarviota suuremmat säästöt

”LeaseGreenin toimintamallin ansiosta kiinteistöjen kustannukset pienenevät ja tekniikka paranee kustannustehokkaasti avaimet käteen -periaatteella.”

Eteran kiinteistösijoituspäällikkö Hannu Keinänen

LeaseGreen tehosti vuoden 2014 alussa historiallisen Tilkan sotilassairaalan ja sen yhteydessä sijaitsevan uudemman kiinteistön energiankäyttöä. LeaseGreen ja kiinteistöjen omistaja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera asettivat tavoitteeksi 200 000 euron säästöt kaukolämmön ja sähkön kulutukseen toimenpiteiden elinkaaren aikana.

Kuukausimaksuun perustuva sopimus jatkuu 48 kuukauden ajan. Rakennuksiin lisättiin hankkeen alkaessa älykästä talotekniikkaa kuten antureita ja liiketunnistimia.

Ensimmäiset kokemukset viittaavat siihen, että Tilkan alkuperäinen säästötavoite ylittyy selvästi. Neljän ensimmäisen kuukauden aikana toteutuneet säästöt olivat peräti 68 prosenttia luvattua suuremmat.

…ja monta muuta säästäväistä asiakasta.

LeaseGreen palvelee sinua 20 asiantuntijan ja yli 700 hankkeessa kertyneen kokemuksen voimin. Tutustu osaamiseemme ja ota yhteyttä, niin suunnittelemme yrityksellesi optimaalisen tien energiansäästöön!

 

Tutustu tiimiimme