Lagom till jul kommer en fantastisk nyhet: nio av tio kunder är nöjda med LeaseGreen och anser att energiservicebolagets tjänster har hållit en hög nivå under 2017.

Enligt en färsk undersökning som utförts av Innolink på uppdrag av LeaseGreen anser 90 procent, eller nio av tio, att projekten lyckats bra (70 procent) eller mycket bra (20 procent).

Därtill skulle sju av tio av LeaseGreens kunder sannolikt eller mycket sannolikt rekommendera LeaseGreen till sina branschkolleger. Viljan att rekommendera uppmättes till 60 NPS (Net Promoter Score, en skala mellan -100 och 100) vilket är en mycket hög siffra. Vidare visar undersökningen att 98 procent skulle välja LeaseGreen också nästa gång och att ett fortsatt kundförhållande är fullt tänkbart.

“Vi är glada över resultatet från kundtillfredsställelsen, den är viktigare för oss än affärsverksamhetens snabba tillväxt. Tillväxten ställer naturligtvis stora krav på projekthanteringen och vi är inte nöjda förrän vi har en fulländad prestation”, säger LeaseGreens vd Tomi Mäkipelto.

I takt med tillväxten har bolaget rekryterat kraftigt. Enligt en utredning som Etera utförde i oktober-november 2017 trivs LeaseGreens anställda betydligt bättre på sina jobb än finländska anställda i snitt.

De anställda upplever att andan på arbetsplatsen är god, de litar på ledningen och de är engagerade. En majoritet av de anställda rekommenderar LeaseGreen som arbetsgivare.

“Personalens trivsel är på en mycket god nivå. På basis av helhetsresultatet och Gott arbetsliv-indexet ligger bolaget i toppskiktet bland alla de bolag vi undersökt i år. Rekommendationssiffran är exceptionellt hög. Också på den punkten hör LeaseGreen till de bästa vi undersökt de senaste åren”, säger Eteras Taina Muukka, utvecklingschef för välbefinnande i arbetslivet.

LeaseGreens affärsidé är att öka avkastningen på fastighetsinvesteringar genom att minska fastigheters energiförbrukning. I samband med projekten har man förbättrat och förnyat bland annat fastigheternas automation, ventilation, värme, kylning, elsystem, belysning och vattensystem. Investeringarna syns, förutom i lägre energiräkningar, även i ökat värde i fastigheterna, förbättrat inomhusklimat och minskat ekologiskt fotavtryck.