“Vi behöver bli ännu mer nytänkande, ha ännu mer driv och framåtanda och leda utvecklingen.”

Nu etablerar sig LeaseGreen i Sverige på riktigt och värvar Jan Ström. Den 1 mars 2018 tillträder Jan Ström rollen som Customer Relationship Manager hos LeaseGreen Sverige. Jan är idag Head of Business Development hos Fastighetsägarna Service, en position han lämnar i slutet av februari 2018.

Jan har över 15 års erfarenhet från fastighetsbranschen och har haft ledande roller både hos Siemens och Caverion och sitter även i styrelsen för Fastighetsentreprenörerna. Jan Ström sitter också i styrelsen för IFMA Sverige, en del av IFMA International som är världens största organisation för fastighetsförvaltare.

LeaseGreens affärsidé är att optimera energiinvesteringen och följaktligen energibesparingen i fastigheter och etablerade sig nyligen på den svenska marknaden. LeaseGreen Group har huvudkontor i Helsingfors, och i Finland har man haft en lysande utveckling av bolaget sedan starten 2013. Nu blir LeaseGreen också svenskt.

“LeaseGreen har en stark ställning på den finska marknaden och jag ser fram emot att skapa en lika stark position i Sverige. Jag vill göra en förändring i branschen, som jag upplever kan vara konservativ. Vi behöver bli ännu mer nytänkande, ha ännu mer driv och framåtanda och leda utvecklingen, inte bara inom teknik utan även inom andra områden”, säger Jan Ström.

Modern och väl beprövad miljöteknik och digitala lösningar ger LeaseGreens kunder lägre livscykelkostnader, bättre inomhusklimat och – kanske viktigast av allt – långsiktig hållbarhet. Tomi Mäkipelto är VD för LeaseGreen Group:

“LeaseGreen hjälper företag som vill spara pengar på riktigt. Genom att investera i optimal energiförsörjning maximerar fastighetsägare och –förvaltare avkastningen samtidigt som de bidrar till ett mer hållbart samhälle. Jan har gedigen erfarenhet från branschen och kommer att bidra stort till att uppnå LeaseGreens visioner, vi är mycket glada att ha honom ombord.”

Att effektivisera, producera, lagra och digitalisera energi är i fokus för LeaseGreens ingenjörer som analyserar fastigheten och implementerar den mest lönsamma lösningen. De digitala system som LeaseGreen använder kan också övervakas online i realtid vilket ger en fördel för större fastighetsförvaltare och koncerner.

LeaseGreen arbetar med fastighetsägare och -förvaltare som vill öka värdet och avkastningen på sina investeringar, förbättra inomhusklimatet och bidra till ett mer hållbart samhälle med genomtänkta energilösningar. Med fler än 150 större projekt i portfolion, har LeaseGreen redan gjort sig ett namn på marknaden.

“Vi vill vara en aktör som det är lätt att göra affärer med, som vågar ta risker och som vågar satsa. Jag är jätteglad men samtidigt ödmjuk inför att kunna bidra till att bygga upp en svensk filial och vara med vid LeaseGreens första satsning utomlands”, avslutar Jan Ström.

Om LeaseGreen
LeaseGreen Group Ltd är ett snabbväxande prisbelönt företag som optimerar energiinvesteringen i fastigheter. LeaseGreen arbetar med fastighetsägare och förvaltare som vill öka värdet och avkastningen på sina investeringar, förbättra inomhusklimatet och bidra till ett mer hållbart samhälle med genomtänkta energilösningar.

LeaseGreen erbjuder hela servicekedjan från översyn och design till installation, finansiering och regelbunden besiktning. LeaseGreen har idag ca 50 anställda i Finland och Sverige med en omsättning på ca 250 miljoner kronor år 2017.