Under en tvåårig garantitid justerar LeaseGreen luftventilationen och försäkrar sig om att systemet fungerar optimalt.

LeaseGreen har sanerat luftventilation och fastighetsteknik i den gamla simhallsflygeln vid hotell Gustavelund invid Tusby träsk. Under september-oktober genomgick hotellets annex en ombyggnad till nytt mötes- och aktivitetsutrymme.

”Den gamla 17-metersbassängen användes väldigt lite. Nu har den ersatts med en strålande Tusby träsk-sal”, berättar hotell Gustavelunds vd Antti Ropponen.

Han äger och driver hotellet tillsammans med hustrun Pia.

Det traditionella kongresshotellets gamla del byggdes 1965 och simhallsflygeln tio år senare. Luftventilationsapparaturen var i stort sett i ursprungligt skick.

I samband med saneringen bytte LeaseGreen ut ventilationsapparaternas fläktar samtidigt som de moderniserades. Ventilationskanalerna till ett av mötesrummen förnyades totalt.

Fastighetstekniken försågs med automatik och styrning. Under den två år långa garantiperioden justerar LeaseGreen luftventilationen och säkerställer att systemet fungerar optimalt.

En betydande orsak till att luftventilationen och fastighetstekniken förnyades var strävan till att nå energiinbesparingar. Gustavelund har i snart tio år deltagit i arbets- och näringsdepartementets program för energieffektivisering. Företaget har i all sin verksamhet beaktat möjligheterna att spara energi.

Energiinbesparingarna syns även på nedersta raden. Enligt LeaseGreens kalkyler uppgår enbart simhallsflygelns energiinbesparingar till drygt 1,6 miljoner kronor.

”Förr eldade vi ganska mycket för kråkorna. Nu har energiförbrukningen optimerats.”

Hållbarhet och kundservice

För Gustavelunds företagarpar är det viktigt att gästerna får god service och att de garanteras högsta möjliga komfort. Samtidigt är de medvetna om att vi måste agera utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

”Det är två saker som inte utesluter varandra utan som tvärtom är fullt möjliga att genomföra, förutsatt att man agerar smart”, säger Antti Ropponen.

Saneringen orsakade inga avbrott i hotellets eller restaurangens verksamhet. För familjeföretaget var det speciellt viktigt att kundservicen inte påverkades alls.

Gästerna noterade troligtvis inte ens att det pågick ett stort saneringsprojekt i huset.

Samarbetet med LeaseGreen fungerade utmärkt, enligt Antti Ropponen.

”Jag uppskattar alldeles speciellt att LeaseGreens medarbetare engagerade sig med stort projektet och var med ända från början. Vi befann oss genast på samma våglängd.”

”Jag är hotellföretagare och inte fastighetsförädlare. Vi vill koncentrera oss på hotell- och konferensverksamhet. Därför behövde vi en pålitlig partner för projektet.”

 

LeaseGreen Group Ltd är ett snabbväxande prisbelönt företag som optimerar energiinvesteringen i fastigheter. LeaseGreen arbetar med fastighetsägare och förvaltare som vill öka värdet och avkastningen på sina investeringar, förbättra inomhusklimatet och bidra till ett mer hållbart samhälle med genomtänkta energilösningar.

LeaseGreen erbjuder hela servicekedjan från översyn och design till installation, finansiering och regelbunden besiktning. LeaseGreen har idag ca 50 anställda i Finland och Sverige med en omsättning på ca 250 miljoner kronor år 2017.