Joacim Hindersson har utsetts till direktör för LeaseGreens internationella affärsutveckling.

LeaseGreen öppnar ett kontor i Stockholm för att köra i gång sin internationella affärsverksamhet. Joacim Hindersson har anställts för att starta upp och utveckla verksamheten i Sverige. Han har tidigare varit med om att utveckla Caverion i bland annat Sverige och Norge.

”Vi kommer att skapa ett team bestående av 20 personer med spetskompetens inom sina områden. Teamet fungerar lokalt och leds av lokala krafter”, säger Tomi Mäkipelto, vd för LeaseGreen.

”Målsättningen för vår affärsverksamhet i Sverige är att nå en ledande position inom Storstockholm. Joacim är direktör med ansvar för LeaseGreens internationella affärsutveckling. Han första uppgift är att förbereda rekryteringen av de nyckelpersoner som skall planera och förverkliga energisaneringarna i Stockholm.”

LeaseGreen är marknadsledare i Finland inom modernisering av fastigheters energisystem.

Bolaget uppdaterar kundernas fastigheter och minskar energiförbrukningen och utsläppen.

Enligt en utredning, som tidigare i år gjordes av affärstidningen Kauppalehti, är LeaseGreen ett av Finlands snabbast växande företag. Under första halvåret 2017 steg LeaseGreens försäljning av nya projekt med 70 procent jämfört med fjolåret.

Tomi Mäkipelto ser Sverige som ett naturligt, intressant och utmanande marknad: ”Kundernas förväntningar är minst lika höga som i Finland. Konkurrensen är hård, men vi litar på att våra styrkor kommer att bita också i Sverige.”

”Vi levererar högkvalitativa nyckelfärdiga lösningar med flexibla finansieringsmodeller. Vi kan exportera våra innovationer inom digitalisering, service och finansiering till den svenska marknaden. I gengäld inhämtar vi kunskap som sedan förädlas i Finland. Svenskarna går i bräschen för energilösningar i enskilda fastigheter, exempelvis vad gäller värmepumpar.”

Joacim Hindersson säger att LeaseGreen har för avsikt att skapa en långsiktig affärsverksamhet i Sverige:

”Vi kommer att verka lokalt och mycket kvalitativt. Vi kommer inte att ”känna oss för”, utan vi kommer till Sverige för att stanna. Och för att nå framgång.”

Joacim Hindersson, 52, inledde sin karriär i slutet av 1980-talet på ”verkstadsgolvet”, när han var med om att programmera Siemens HVAC-automationssystem. Inom Siemens nådde han snart chefsposter och jobbade bland annat i Schweiz innan han flyttade över till YIT Fastighetsteknik. Inom YIT och sedermera i Caverion jobbade han som teknologi- och utvecklingsdirektör.

”Jag har rest Europa kors och tvärs under min yrkeskarriär”, säger Hindersson.

”Det känns bra att komma till ett fräscht tillväxtbolag. Min målsättning är att skapa en liknande atmosfär i Stockholm som den vi har i Helsingfors. Man ser på blicken att gänget jobbar ivrigt och har starkt självförtroende!”

Hindersson säger att han kom till LeaseGreen för att han vill vara med om den stora omvälvningen i branschen. Fastigheternas status förändras när big data och IoT kopplas in för att stödja styrningen av husens energiförbrukning, samtidigt som man introducerar allt effektivare lösningar för fastighetsvis energiproduktion. De tidigare passiva energikonsumenterna förvandlas till producenter och aktörer inom energimarknaden.

”LeaseGreen har visat att man kan göra saker annorlunda genom att lyfta fram kunden. Kunden är alltid nummer ett och vi ser till att hen får den ekonomiska nyttan”, säger Hindersson.

”Det talas mycket om kunden i vår bransch, men egna intressen styr i stor utsträckning de stora firmornas verksamhet. För dem är aktieägaren nummer ett. Det är helt ok, men jag har sett tillräckligt av den sidan.”